Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Årets Heks 2014 : Gitte Kondrup, Helsingør Kommune !
23. juni 2014 kl. 15:59
HVER BY HAR SINE HEKSE OG TROLDE,
DEM VIL VI MED ALLE MIDLER FRA LIVET HOLDE !

Klage over byrådsmedlem (S) Gitte Kondrups adfærd i personsag specielt vedrørende inhabilitet:

Gitte Kondrup har IKKE erklæret sig inhabil i behandling af fire børnesager den 1. april 2014 i Helsingør Kommunes tvangsfjernelsesudvalg vedrørende fire af min families børn.

Gitte Kondrup er politianmeldt den 15. november 2013 til Nordsjællands Politi for overtrædelse af straffelovens § 267 (injurier og bagvaskelse) samt straffelovens § 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger) i min families sociale sag, idet hun den 21.9.2012 m.fl. har udtalt sig til landsdækkende medier om min familie helt uden tilladelse, hvilket er i strid med forvaltningsloven § 27 samt Bestemmelserne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 5.

Gitte Kondrup har ydermere i min families sag egenhændigt og på baggrund af sladder, løse rygter og løgne indgivet underretning til Helsingør Kommunes Socialforvaltning om, at undertegnede skulle have været gravid i 2010, hvilket er decideret usandt.

Gitte Kondrup (S) - KL. Citat: "Fællestillidsmand og medlem af Helsingørs Byråd." citat slut.
Gitte Kondrup er kendt for sin årelange meddelagtighed ved tvangsfjernelser af mange børn; en stor del af disse på et fuldstændigt fejlagtigt grundlag, og hun har allerede været inhabil i flere sager i Børne- og Ungeudvalget i 2014.

Gitte Kondrup er endvidere fællestillidsmand for Helsingør Kommunes blandede skare af sagsbehandlere osv. og opleves i andre sammenhænge via sin rolle som byrådspolitiker i tvangsfjernelsesudvalget at blåstemple sine egne kommunalt ansatte kollegaers sagsbehandling.

I Børne- og Ungeudvalget foretages en overfladisk gennemgang af udvalgte akter i disse sager om børn. Idet Gitte Kondrup har været medlem af udvalget i en del år, kan hun utvivlsomt derfor dupere sine mindre erfarne udvalgs-fæller. Hun har dermed en altomfattende indflydelse på de berørte familiers fremtid.
Der er en MEGET stor interessekonflikt her og Gitte Kondrup er 100 % sikkert inhabil i tvangsfjernelsesudvalget i Helsingør Kommune.
Dette fremgår tydeligt af forvaltningsloven om inhabilitet: Citat: Her et eksempel: "Bestemmelserne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 5, indebærer som udgangspunkt, at f.eks. et medlem af en selvejende institutions bestyrelse ikke som kommunalbestyrelsesmedlem må medvirke ved afgørelsen af sager, hvori den selvejende institution er part, eller i hvis udfald institutionen på anden måde har en særlig interesse. Citat slut.

Gitte Kondrup skal som fællestillidsmand støtte kommunens ansatte i enhver situation, som medarbejderen bringer sig i og uanset om det er med eller uden forsæt, når der opstår en tvist mellem Helsingør Kommune som arbejdsgiver og et medlem af HK.
Hun kan ikke samtidig bestride posten som medlem af tvangsfjernelsesudvalget, hvor hun rask væk godkender sine kollegaers fejlbehæftede arbejde, hvilket i de fleste tilfælde får en afgørende negativ indflydelse på disse børnefamiliers fremtid.

Dette har for min families vedkommende betydet, at tvangsfjernelses-udvalget i stedet for det efter sigende kendte Ja eller Nej udvalg ikke har sagt nej til familieafdelingens indstilling den 1. april 2014 men blot har tilbagesendt afgørelsesgrundlaget til optimering i Helsingør Kommunes familieafdeling og til fornyet indstilling.

Konsekvensen af dette er, at min familie igen skal vente yderligere på at kunne få lov til at se hinanden efter seks års tvangsanbringelse og deraf total adskillelse uden hverken samvær eller nogen som helst form for indbyrdes kontakt, hvilket er bestemt på Helsingør Kommunes foranledning.

Helsingør Kommune gør alt i deres magt for IKKE at overholde Servicelovens § 71 i forhold til samvær og kontakt mellem børn og forældre.

MVH.
Lisbeth Eliasen

Sankt Hans :Højtiden Sankt Hans var den vigtigste af midsommerens
fester i Nordeuropa og blev fejret med spil, dans og Drik.
Kirken og øvrigheden gjorde i 1500-tallet, hvad de Kunne
for at stoppe de folkelige forlystelser.

Sankt Hans - midsommer, magi og mirakler
Sankt Hans aften Bliver de særeste og Stærkeste kræfter
sluppet løs. Naturens til daglig Stærke kræfter Bliver
Ekstraordinære Denne aften / nat, hvor det gode og onde
kæmper om magten.

Skal man Samle urter til husapoteket er det Sankt Hans nat,
Det skal foregå, Hvis manden Vil sikre sig den bedste og
Stærkeste kvalitet. Lægger man 9 slagger blomster under en
ung kvindes hovedpude, ser hun sin tilkommende i drømme.
I det hele Taget skal man passe på unge kvinder Denne nat,
for Bliver de stukket af Sankt Hans Ormen (!) bliver de gravide.

Fejringen af årets Længste dag går helt tilbage til oldtiden,
Hvor mennesket levede i pagt med naturen. Både Årets Korteste
og Længste dag blev fejret, den Korteste, Fordi det så gik
Fremad mod lysere tider, den Længste, Fordi frugtbarheden
hun var på sit Højeste, Hvilket var af stor betydning for
naturfolkene.

I dag fejrer vi Sankt Hans som En anden hyggedag, mand
kigger på Bål, synger lidt, spiser og drikker sammen.
Det er svært at forestille sig, på Denne dag var Skyet af
Kirken tidligere på Grund af de hedenske Ritualer og
frugtbarheds-dyrkelse. Meget behændigt FIK mand vendt
solhvervsfesterne til at blive en fest for
Johannes Døberen = Sankt Hans.
Dette Nåede man frem til, Fordi der i Biblen står,
på Johannes 'mor var gravid i 6. måned, da Englen viste sig
til Jomfru Maria.

Mænd ligegyldigt, Hvor meget man reklamerede for this
kristne skik, så var det overtroen og magien vedr.
Sankt Hans, der overlevede Langt op i tiden.

Et godt eksempel er overtroen gav nemlig også Vandet
Særlige helbredende kræfter Denne nat. Derfor samledes
folk til at drikke af Kilden og efterhånden valfartede Så
Mange mennesker til Kilden, på mand Holdt Sankt Hans i
EN HEL uge. Samtidig fulgte der i kølvandet alskens
tant og fjas. Endnu i dag samles Mange mennesker
omkring for at fejre Sankt Hans aften - selvom de
Måske ikke helt ved hvorfor.

Der har Altid blevet afbrændt blus / bål på denne aften,
Måske fordi lyset fra bålet kunne put frugtbarhed til
markerne. Ofte blev bålene anbragt oven på gamle
gravhøje og mand Kunne derfor se dem Langt væk. Ideen med
på sende Heksen til Bloksbjerg fra Bålet er af nyere dato,
Måske indført fra Tyskland, Hvor man Kendte til skikken
med af aflive halmfigurer, der forestillede noget man ikke
Kunne lide.

Hvor meget tro eller Overtro, der er tilbage i vores fejring af
Sankt Hans er svært på sige. Faktum er, på - hvis Såfremt
Jeg fald - vejret arter sig, er det en dejlig aften.

LINK : om Maja og Jacob samt læs endnu mere om bedragerne på [mafiaen.dk]
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
4dYeK
Indlæg: