Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Politianmeldelse af Jacob Petersen
30. december 2014 kl. 20:43
Til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP)
C.C. Nordsjællands PolitiPolitianmeldelse af Jacob Petersen Skovgaardsvej 11, 3000 Helsingør, for overtrædelse af Straffelovens m.v., se evt. bl.a §§ 180, 181, 182 vedr. brandstiftelse.

Hertil kommer en række regler vedr. Hold afstand i forbindelse med affyring af fyrværkeri
Se link : https://www.borger.dk/Sider/Fyrvaerkeri.aspx


Her et aktuelt uddrag :
Der er helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på forskellige bygninger etc., når du fyrer fyrværkeri af. Du må ikke bruge:

Quote

• fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter.

•fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter.

• raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter.

• raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter.

• raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.


Her nedenfor ses et Politisk motiveret angreb samt ikke mindst et hævnmotiv for tidligere politianmeldelser vedr. Jacob Petersen og dennes omgangskreds, i en videofilm med blot et lille udpluk om hvordan det så ud foran vores ejendom Skovgardsvej, 3000 Helsingør i tidsrummet, Nytårsaften den 31.12.2013 mellem ca. kl. 21.00 og til den 01.01.2014 kl. ca. 8.00.
Bevis her, link : https://www.youtube.com/watch_popup?v=U6Q6f5AjRgk

Hvor der var tændt bål og brand på offentlige villavej, antændt af Politiassistent Jacob Petersen og hans Nytårs gæster, de havde helt ulogisk søgt flere huse op til vores ejendom, hvor gerningsstedet var planlagt til at skulle ske, dette var planlagt i lang tid før det skete.

De affyret rigtigt mange kæmpe store batterier, raketter ect. o.l. lige udenfor vores hoveddør, bryggersdør og det samme foran vores garageporte med store luftåbninger i bygningsdele og med let antændelig tagpaptag. - Ja ildspåsættelse helt tæt opad vores ejendom og småbygninger med hele 3 biler i samt et parkeret stort køretøj på egen grund tæt på vejen.

Se bl.a 8.15 minutter inde i youtube-videoen hvor Jacob Petersen ligger noget fyrværkeri direkte ind imod vores vinduer og døre og det kan høres og mærkes hvorledes ilden bliver slynget ind imod ejendommen.

Efterfølgende påfyldte de fyrværkeri-resterne med brandbart væske, således det åbenlyse ulovlige fyrværkeri kunne brænde HELT til ukendelighed for, at fjerne bevismaterialet.

Se bl.a bevis 9.53 minutter inde i youtube-videoen, hvor Jacob Petersen antænder bål på vejen.

En fremmet gæst i nabolaget havde fornuft nok til at forsøge at slukke ildebranden med vand som han løb frem og til bage for at hente, men uden større held, da det stadig brændte til ca. kl. 8.00 Nytårsmorgen den 1.1.2014.


MVH.

Lisbeth Eliasen
Helsingør den 30.12.2014Straffelovens :


§ 180. Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.

§ 181. Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.
Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder.

§ 182. Den, som af uagtsomhed forvolder ildsvåde på fremmed ejendom eller til skade for fremmed formueinteresse, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
sakset
Fyrværkerissag: Speciel brug af straffeloven
04. januar 2015 kl. 13:02
Fyrværkerissag: Speciel brug af straffeloven

Tre mennesker døde, og to blev alvorligt kvæstet, da de nytårsaften antændte ulovlige krysantemumbomber.

Det er en lidt speciel brug af en paragraf i straffeloven om at udsætte andre for fare, når Nordjyllands Politi har sigtet en 29-årig mand for at sælge to ulovlige krysantemumbomber, der nytårsnat dræbte tre mænd og kvæstede to alvorligt.

Det vurderer to juraprofessorer, fordi den 29-årig ikke har tændt de to krysantemumbomber selv, men alligevel er sigtet efter paragraf 252 i straffeloven, der kan give op mod otte års fængsel.

- Det er en lidt speciel brug af paragraffen (252) og jeg mindes ikke, at det er set før, siger juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet.

- Det kan skyldes, at det ikke er sket før, og jeg mener, at det er anklagemyndighedens pligt at finde ud af, om det at sælge fyrværkeri, der er årsag til alvorlige hændelser, kan rummes i straffeloven, siger han.

Juraprofessoren mener derfor, at sigtelsen umiddelbart er på sin plads, hvilket understøttes af professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard.

- Reglerne om uagtsomt manddrab kunne måske også komme ind i billedet, siger professor i strafferet, Jørn Vestergaard.

- Men der er ingen oplagte fortilfælde i retspraksis, så det er godt, at det nu bliver afprøvet, om der efter gældende ret er grundlag for fængsling og domfældelse, siger han.

Hvis en fyrværkerisælger skal dømmes, så kræver det, at der er såkaldt forsæt til, at det skulle fyres af på farlig vis.

- Har han indset, at det var meget sandsynligt, at det ville ske, har han haft forsæt. Hvis han har indset, at der var risiko for farlig affyring og accepteret denne risiko, har han også haft forsæt, siger Gorm Toftegaard Nielsen.

Anklager Karina Schou mener, at den 29-årige havde forsæt.

- Det er nogle alvorlige ting, som han har solgt, og det kan man se på de skader, som det har forvoldt, og det er vores opfattelse, at han også har haft forsæt til skaderne, siger anklager Karina Schou.

Den 29-åriges forsvarer sammenligner beskyldningen om bombesalg og eventuel straf med en apoteker, der ikke kan sigtes for overtrædelse af samme paragraf i straffeloven, hvis en kunde sluger et stort antal piller, som apotekeren har solgt.

Den 29-årige mand blev varetægtsfængslet fredag, og ifølge politiet har han solgt bomberne til frivillige købere. Selv nægter den 29-årige mand at have solgt krysantemumbomber.
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
tT3Pu
Indlæg: