Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
25. september 2012 kl. 11:47
Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !

Helsingør Kommune har taget en ny taktik i brug, offentlig sagsbehandling af socialt udsatte grupper som har mindre børn og i særdeleshed mod børneRIGEfamilier og særlig mod kriseramte familier der har mistet alle deres højt elsket børn på tragisk vis.

Desværre ses det gennem tiden at Vores familiesag i Helsingør, danner ny fremgangsmåde i tvangsfjernelsesager og andre kritisable tiltag på det sociale område, det har danne præcedens rundt om i det Danske Land, fordi embedsværket i Helsingør har så gode forbindelser ind til embedsværket i Socialministeriet. Det har Jeg fra en fhv. meget højt placeret embedsmand.

Det værst er at Helsingør Kommune er helt uden styring af en Borgmester, en Borgmester der stiltiende ikke griber ind og stopper en Kommunal Direktør som forlængst er gået fuldstændig udover stregen for god og lovlig forvaltnings skik, oveni købet overfor en alvorlig kriseramt familie som hele 7 gang har fået revet Deres elsket børn ud af armene.

Bjarne Pedersen forsætter ufortrøden med de groteske FAKTUELLE FEJL og løgne samt UD FRA JOURNALERNE I SAGEN, med offentlig sagsbehandling og forsøg på henrettelse af Vores families personer, og dette fuldstændig med overlæg og især imod bedre viden.

Helsingør Kommune krænker i den grad Vores privatliv, både børn og forældres, HELT UDEN SAMTYKKE, og Imod ALLE regler og love.

Kommunal Direktør Bjarne Pedersen, nedsætter, - "den fornærmede i medborgeres agtelse i fuld offentlighedens". - En straffelovs overtrædelse § 152

Politianmeldelsen er under udarbejdelse med de specifikke punkter med oplysninger om det som er videre givet forkert samt ulovlighederne generelt.

Erstatning og Søgsmål mod Helsingør Kommune samt Personligt mod Bjarne Pedersen, vil blive offentliggjort her på siden.

Dette her er på både Far & Mor`s samt på alle børns vegne, der blive rejst erstatningskrav.

MVH.
Lisbeth Eliasen
Borgmesterkandidat i Helsingør
2005 - 2009


Overtrædelse af straffeloven § 152


Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.


Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.
og

Forvaltningsloven

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. borgerlig straffelov § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til:

6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller

§ 27 stk. 1, nr. 6 - Denne § har Helsingør Kommunes Direktør Bjarne Pedersen, så klokke klart overtrådt i Helsingørsagen.Redigeret 1 gang(e). Sidst redigeret 28/09-12 kl. 00:04 af Redaktionen.
Lisbeth Eliasen
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
25. september 2012 kl. 12:40
Hejsa Mads Nygaard
Go`Aften Danmark,


Du er sandelig hurtig til at finde Vores Nyheder, den var dårligt sendt før du sendte din SMS.

Nu vælger Jeg lige at svare Dig her i tråden, fordi det passer så fint her, med netop ham BP.

Tak for invitationen til at komme i studiet i aften, for at møde Helsingør Kommunes
Direktør Bjarne Pedersen, Jeg kan således forstå at han allerede var inviteret på forhånd.

Er det korrekt ?

Men Nej TAK, det at møde Bjarne Pedersen, HAR SLET INGEN INTERESSE !

Det er netop det som dette Åbne Brev handler om, så beklager, måske en anden gang.

Tak og i lige måde for resten af Din SMS.

Lisbeth
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
25. september 2012 kl. 13:45
Lisbeth Eliasen skrev:
-------------------------------------------------------
> Hejsa Mads Nygaard
> Go`Aften Danmark,
>
> Du er sandelig hurtig til at finde Vores Nyheder,
> den var dårligt sendt før du sendte din SMS.
>
> Nu vælger Jeg lige at svare Dig her i tråden,
> fordi det passer så fint her, med netop ham BP.
>
> Tak for invitationen til at komme i studiet i
> aften, for at møde Helsingør Kommunes
> Direktør Bjarne Pedersen, Jeg kan således
> forstå at han allerede var inviteret på
> forhånd.
>
> Er det korrekt ?
>
> Men Nej TAK, det at møde Bjarne Pedersen, HAR
> SLET INGEN INTERESSE !
>
> Det er netop det som dette Åbne Brev handler om,
> så beklager, måske en anden gang.
>
> Tak og i lige måde for resten af Din SMS.
>
> Lisbeth

Lisbeth og Jens, I er nødt til at stå offentligt frem, ellers tror folk på m edierne.
Kære Lisbeth.

Jeg husker jeres sag tilbage fra DR dokumentaren. Jeg er rystet over den behandling I får i pressen. Selv i politiken, som jeg plejer at læse, er der ingen der laver dybdeborende og kritisk journalistik. Man gengiver blot artikler fra Reuters non-stop, og bruger gerne Helsingør dagblad som kilde. Fuldstændig ukritisk. Jeg husker tydeligt at man i starten beskrev jeres drengs fysiske form som god (som beskrevet af politiet), men det gør man ikke længere.

Det efterlader en grim smag i munden, at dækningen er så sensationslysten. Jeg er helt enig i at Helsingørs kommunaldirektør overtræder loven med alle de oplysninger han kommer med i medierne.

Jeg håber sådan for hele jeres familie at hele sagen bliver undersøgt af uvildige. Jeg kender flere hjemmeskolende familier, som kunne have været i jeres sko.

Hilsner fra Anne
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
25. september 2012 kl. 18:36
Hejsa
Tror i ikke at det var bedst for jeres sag at deltage i g"morgen eller G"aften Danmark så i kan komme med jeres version, jeg er også rystet over alle de udtalelser han kommer med det er ulovligt det han gør, men jeg tror i vil stå meget bedre hvis i kom med jeres side af sagen , jeg er sikker på at hvis i kontakter en af programmerne og siger at i godt vil komme derind og udtale jer MEN ikke når der er andre fra kommunen, så vil de sige ja tak
Hvor er det dog dejligt at Helsingør kommune tager fat om problemet og fjerner de børn fra jer.... bare trist de var så langt tid om det.
Det er jo helt tydeligt at i lider af paranoia..... Se på forsiden... ALLE lyver.
Se de videoklip der ligger.... ALLE lyver.

Hvis man har et barn på 4 år som stort set aldrig har været ude, og man mener man gør det bedste for sine børn... så er man altså ikke helt rask oven i hovedet.

Jeg er ikke i tvivl om at I elsker jeres børn, og at I mener i gør det bedste for dem.... men det I gør er bare ikke naturligt, og det skader jeres børn. Som en af jeres store drenge siger "Vi blev sat i vindueskarmen fra 6 morgen til midnat for at holde udkig efter politiet".... er det normalt? NEJ.. børn skal ikke leve i frygt for en fjende som deres forældre skaber.

Gudske tak og lov for at Helsingør kommune og politiet trådte til da de gjorde, og så må vi bare håbe at der ikek dukker flere LIG frem fra skabet.
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
25. september 2012 kl. 19:05
Dan skrev:
-------------------------------------------------------
> Hvor er det dog dejligt at Helsingør kommune
> tager fat om problemet og fjerner de børn fra
> jer.... bare trist de var så langt tid om det.
> Det er jo helt tydeligt at i lider af
> paranoia..... Se på forsiden... ALLE lyver.
> Se de videoklip der ligger.... ALLE lyver.
>
> Hvis man har et barn på 4 år som stort set
> aldrig har været ude, og man mener man gør det
> bedste for sine børn... så er man altså ikke
> helt rask oven i hovedet.
>
> Jeg er ikke i tvivl om at I elsker jeres børn, og
> at I mener i gør det bedste for dem.... men det I
> gør er bare ikke naturligt, og det skader jeres
> børn. Som en af jeres store drenge siger "Vi blev
> sat i vindueskarmen fra 6 morgen til midnat for at
> holde udkig efter politiet".... er det normalt?
> NEJ.. børn skal ikke leve i frygt for en fjende
> som deres forældre skaber.
>
> Gudske tak og lov for at Helsingør kommune og
> politiet trådte til da de gjorde, og så må vi
> bare håbe at der ikek dukker flere LIG frem fra
> skabet.

Se lige denne dokumentar og tænk dig om to gange:
[www.john-aa-ge.dk]
Kære Lisbeth. Du har min fulde støtte samt forståelse for jeres svære situation og de kræfter du og din mand er oppe imod. Jeg er dybt dybt rystet over hvordan en kommune kan arbejde så systematisk for at nedbryde en familie ,så at kommunens s version bliver til *sandhed*. Kan jeg på nogen måde støtte aktivt op om jeres sag er du velkommen. Mit tlf er 30138982. Du er mere end velkommen til at kontakte mig. Jeg mener foruden BP s overtrædelse af tavshespligten at politiet også har begået overtrædelse ved at placere jeres søn hos en fuldstændig fremmed familie som ikke på nogen måde er godkendt af kommunen til det. Desuden fremgår det ikke på nogen måde at politiet havde en godkendelse til at fjerne jeres barn , som flere uafhængiget af hindanden , opyser virkede sund , rask og rolig. Håber at i finde den styrke der skal til for at få ryddet op i det her. De bedste hilsner og ønsker. Marianne Mollerup- Madsen
TAK Marianne !

Ja, - Jeg kan IKKE lave andet end Politianmeldelser i flæng, for det hel er totalt ulovligt, og det værste er at Politiet selv er indblandet, så De sidder på både hænder og fødder og har allerede trukket klaphatten godt ned over øjne og ørene.
Munden står åben, imens RÅBER Politiet, at det er slet IKKE deres bord, find nogle andre for Vi er underbemandet og har ingen ressourcer og slet ingen biler at køre i, fordi de holder hjemme på privaten.

MVH
Lisbeth
Lisbeth Eliasen
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
27. september 2012 kl. 22:19
Min Advokat havde godt nok skriftligt bedt om en ny sagsbehandler på Vores sag, da Helsingør Kommune i alle disse år har forhindret Os i at se Vores børn, da Kommunen tvangsfjernet de 2 største drenge på gaden i 2005 pgr. manglede undervisning stilbud.

Da afbryd Helsingør Kommune alt kontakt til Os som forældre, børnene blev tvangsfjernet under betingelserne "afbrudt kontakt til forældrene". dvs alt kontakt afbrudt, selv stedet hvor børnene blev anbragt blev anonymiseret, ingen besøg, ingen samvær, ingen telefonkontakt.

Sådan arbejder medarbejderne i Helsingør Socialforvaltning.

Men NU kan vi konstatere at den klage som Advokaten har sendt til Det Sociale Nævn om ny sagsbehandler er løst :

Helsingør Kommune´s Direktør Bjarne Pedersen har egenhændigt påtaget sig erhvervet som Helsingørsagens nye sagsbehandler.
Han behøver ÍKKE indkalde til møder, han gå bare direkte i medierne med sagen og udstiller familien.

Bjarne Pedersen er slet IKKE uden evner, han er fuldstændig lige så fuld af løgn som de sagsbehandlere Helsingørsagen allerede har stødt på i Helsingør Socialforvaltning.

FLOT KLARET HELSINGØR KOMMUNE !

Nu bruger i vel efterhånden henimod 10 millioner kr, på Helsingørsagens børn om ÅRET ?

Hvad har I fået ud af det Helsingør ? - 2 store ødelagte drenge som ingen kontakt har til deres familie. 2 drenge som 3 uafhængige psykologer, dvs de 2 af dem var vist psykiatere, som undersøgte og vurderet drengene INDEN de blev tvangsfjernet af JER. alle 3 vurderet dem som værende normale, og nu høre Vi oven i købet at de hverken kan læse eller skrive nu, det kunne de allerede i den privatskole som de var tilmeldt og gik på kort tid før Socialforvaltningen og Politiet overfaldt dem på gaden i mens de uddelte valgmatriale for for Ib Kirkegaard, dengang Formand for Dansk Folkeparti i Helsingør, som stod for omdeling af valgmateriale lokalt for Dansk Folkeparti på Christiansborg.

Vel´kommen til Helsingør !

Håber Socialministeren VIL kikke grundigt på Helsingørsagen,
Sådan som Villy Søvndal har bedt om.
Kære (naive) Dan
Tror du altid på alt, hvad du ser og hører i medierne?
Og har du gjort dig den ulejlighed at sætte dig ind i Lisbeths og Jens´s historie helt fra starten?

Du har vist aldrig selv været i kontakt med det offentlige? (fx. i form af at skulle modtage sygedagpenge o.l., hvor man også - desværre - nemt kan støde på sagsbehandlere, som fordrejer ens udtalelser)

Jeg giver dig ret i at det havde været mere optimalt at den fireårige dreng havde kunnet komme udenfor hjemmet og være sammen med andre børn. Og jeg er sikker på at både han og hans søskende kunne have haft et mere socialt liv, hvis ikke kommunen havde "været efter" denne familie igennem rigtig mange år.
Sagen er jo oprindelig startet som en anonym anmeldelse som har haft udspring i nabostridigheder og har udviklet sig til noget, jeg kun kan opfatte som en heksejagt.
Den slags findes desværre i virkeligheden.
Hvad de ældste drenges udtalelser angår skal du huske, at de har været igennem en medie-redigering inden du ser dem.

Tillykke, Dan, med at du har haft et liv, hvor du aldrig har mødt ondskab og modgang i en grad som disse forældre!

Lisbeth og Jens, jeg støtter jer helt og aldeles!

/Susanne R.
Lisbeth Eliasen
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
28. september 2012 kl. 13:13
Hejsa Susanne Riis,

- Tak for støtten fra Os begge.

Venlig Hilsen
Lisbeth
Kun i mytologi og religioner finder man noget lignende;en mor får 7 (SYV!) gange fjernet sit barn-det er vanskeligt at forstille sig noget mere ondskabsfuldt og fascistisk,arrogancen er ved at tippe over ,de bilder sig ind at børn er statens at gøre med som de vil-f.ex. anbringe dem hos kendte pædofile "plejeforældre" ,voldtægt og vold hvor 4 voksne holder et barn på gulvet,brølende sergent-typer uden uddannelse overhovedet ,der truer med vold-og bruger vold.Hele denne sektor trænger til at BELYSES-Sleeepwalley , er nu så moralskt degenereret at hans udtalelser bare er bla-bla-bla-uden research i det hele taget.
Peter Petersen
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
24. oktober 2012 kl. 20:08
Læs her Dan, [www.concept-i.dk] , et indlæg om dig.

Dan skrev:
-------------------------------------------------------
> Hvor er det dog dejligt at Helsingør kommune
> tager fat om problemet og fjerner de børn fra
> jer.... bare trist de var så langt tid om det.
> Det er jo helt tydeligt at i lider af
> paranoia..... Se på forsiden... ALLE lyver.
> Se de videoklip der ligger.... ALLE lyver.
Peter Petersen
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
24. oktober 2012 kl. 20:18
Dan her beskrives du

Mange tror, at en troll er en type menneske, der er udviklet på grund af og i samhørighed med internettet.
Intet kunne være mere forkert.
Trolls har altid været der og i mange varianter.
Du kan møde dem på diskoteker og værtshuse, hvor de provokerer sig frem til et slagsmål.
Du møder dem ude på motorvejen, hvor de – uden hensyn til de risici, de påfører andre – hygger sig med at ligge i overhalingssporet med en hastighed, der på deres speedometer er præcist den tilladte. Og du møder dem på møder i skolen, i sportsklubben og masser af andre steder, hvor de finder fornøjelse i at chikanere.


Hvem udsættes for trolls?

I teorien kan alle debatterende internetbrugere risikere at blive udsat for trolls, men oftest er det mere fremtrædende personligheder, der rammes. I følge omtalte psykolog hænger det sammen med to fakta:

1.De fleste mennesker med en vis karisma har et ditto temperament, og som følge deraf er de lettere at ophidse og hopper nemmere på limpinden så at sige.
2.Stort set alle trolls lider af svære mindreværdskomplekser, og mennesker med succes er derfor mere udsatte for deres angreb, der ganske enkelt skyldes misundelse og afmagt over egen utilstrækkelighed.
Her er det dog vigtigt at slå fast, at selv de mest ydmyge deltagere i en debat på nettet bliver ofre, når en troll sætter sit spil i gang, for den debat, de gerne så som en udvikling, overtages af meningsløsheder. Derfor er alle deltagere i en given debat direkte eller indirekte ofre for angreb fra en troll.
Lisbeth Og din mand i er fucking syge i hovdt hvad i helvede sker der for jer ! Ej det jo vildt at i kunne holde jer s eget barn tænk jer s eget kød og blod tænk at i kunne lade det side ude i en kold garage i er jo for skøre og jeg kan godt forstå at jer s søn har prøvet selvmord for hvem gider lige ha sådan en skør og underlig mor og far helt ærligt tænk jer lige om hvad nu vis det var dig der sad der sulten og kold og ikke havde været udenfor i jeg ved ikke hvor lang tid ! Du og din mand er jo 100% pyskopat
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
05. februar 2013 kl. 11:13
Til "Ukendt" Du skulle søg hjælp, Du har akut brug for hjælp.
Redaktionen kan garantere Dig for at Du IKKE er ukendt.
Såfremt Du forsætter med at vise Dine UBEGAVETHEDER på
denne debatside med Din Injurie og Bagvaskelser skal Du
væreklar over de konsekvenser det medføre for Dig.

Redaktionen VIL ikke lægge debatside til flere dumheder fra Dig.
Du har udstillet Dig nok her ved at vise Du INGEN hjerne har !."Ukendt
05. februar 2013 kl. 01:30
IP/Host: 94.144.63.156

Quote

IP-Adresse: 94.144.63.156

Provider: Cybercity A/S
Organisation: MBB Infrastructure
Region: Copenhagen (DK)"
Ukendt skrev - IP/Host: 94.144.63.156 :
-------------------------------------------------------
> Lisbeth Og din mand i er fucking syge i hovdt hvad
> i helvede sker der for jer ! Ej det jo vildt at i
> kunne holde jer s eget barn tænk jer s eget kød
> og blod tænk at i kunne lade det side ude i en
> kold garage i er jo for skøre og jeg kan godt
> forstå at jer s søn har prøvet selvmord for
> hvem gider lige ha sådan en skør og underlig mor
> og far helt ærligt tænk jer lige om hvad nu vis
> det var dig der sad der sulten og kold og ikke
> havde været udenfor i jeg ved ikke hvor lang tid
> ! Du og din mand er jo 100% pyskopat
Haha som om det er dig og din mand der har brug for hjælp i er jo syge i godt bare vent til jeg møder jer jeg slår jer ihjel
Jeg ved hvor i bor i kan bare vente jer !
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
05. februar 2013 kl. 14:00
Hvem Vi Du slå ihjel ?Ukendt skrev:
-------------------------------------------------------
> Haha som om det er dig og din mand der har brug
> for hjælp i er jo syge i godt bare vent til jeg
> møder jer jeg slår jer ihjel
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
05. februar 2013 kl. 14:04
Hvem ved Du hvor bor ?

Hvem skal vente sig ?Ukendt skrev:
-------------------------------------------------------
> Jeg ved hvor i bor i kan bare vente jer !
Lisbeht din fucking so ! Du skal aldgri mere gøre børn ondt se hvad du har gjodt hved
Dine børn !
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
05. februar 2013 kl. 14:22
Hvem er det Du taler om ?Ukendt skrev:
-------------------------------------------------------
> Lisbeht din fucking so ! Du skal aldgri mere gøre
> børn ondt se hvad du har gjodt hved
> Dine børn !
Lisbeht Eliasen
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
05. februar 2013 kl. 14:30
Hvorfor skriver Du Lisbeth Eliasen ?
Ukendt skrev:
-------------------------------------------------------
> Lisbeht Eliasen
For det er dig
Re: Hængt ud i Verdenspressen af Helsingørs Kommunal Direktør !
05. februar 2013 kl. 21:32
Hvem er dig ?Ukendt skrev:
-------------------------------------------------------
> For det er dig
Du er jo mega blank
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
mNGUE
Indlæg: