Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Hæderkronet politichef afsløret: Forgyldte venner med 20 millioner kroner

Rigspolitiet rammes nu af endnu en sag, som får en ekspert til at bruge ord som ‘vennetjenester’ og ‘korruption’.

I dag afsløres, at afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen sikrede to venner - en tidligere samarbejdspartner og kollega - konsulenthonorarer i Rigspolitiet for 20 millioner kroner på bare tre år.

Og det er ikke bare i Rigspolitiet, at hun har sikret de to konsulenter gyldne konsulentaftaler. Det samme er sket i en årrække i DR.

Konsulenterne hedder Christine Thorsen og Mariann Færø, og de bistod blandt andet Bettina Jensen med rekruttering og konsulentassistance.

Christine Thorsen har nydt godt af, at få opgaver af Bettina Jensen. Fra 2011 til 2013 indkasserede hun 9,6 mio. kroner

Andre konsulenter fik ikke mulighed for at byde på de lukrative million-opgaver, da opgaverne i flere tilfælde ikke kom i det lovpligtige udbud. Desuden er der blevet udbetalt store honorarer uden underskrevne kontrakter, og indgåede aftaler uden budgetrammer har resulteret i, at eksempelvis Mariann Færø på bare et halvt år fik udbetalt 4,6 millioner kroner.

Det viser en række samtaler med kilder samt aktindsigts-materiale fra DR, Rigspolitiet og Rigsrevisionen.

Af aktindsigten fra Rigsrevisionen - som er en stikprøvekontrol af 10 forskellige konsulenter, der har udskrevet regninger til Rigspolitiet i løbet af 2013 - er der hård kritik af Rigspolitiet. Blandt andet mangler der ifølge Rigsrevisionen i mange af sagerne dokumentation for, hvorfor den konkrete konsulent er valgt, ligesom Rigsrevisonen slår ned på, at arbejde udført af netop Christine Thorsen sker uden kontrakt eller skriftlig aftale på den konkrete opgave.

Pinlig sag

Knut Gotfredsen, der er formand for organisationen Transparency International i Danmark, mener, at sagen ligner vennetjenester og dermed korruption.

»Det er endnu en dybt pinlig sag for Rigspolitiet. Og sagen bliver ekstra pikant af, at der er tale om netop Rigspolitiet. De er jo i en rolle, hvor de skal holde øje med alle os andre og sikre, at vi overholder loven. Derfor kan vi med rette også forvente, at deres ansatte er i stand til at overholde loven og handle med integritet. Det viser administrativ inkompetence, og det ligner også vennetjenester og dermed korruption,« siger Knut Gotfredsen.

Det er i sin egenskab af blandt andet indkøbschef i DR og afdelingschef i Rigspolitiet, at Bettina Jensen har hyret de to konsulenter. Hun betragtes som en stjerne i den statslige sektor, der har opnået bemærkelsesværdige resultater ved at slanke både DR og Rigspolitiet.

Fra 2005 og frem hyrer Bettina Jensen først Mariann Færø, der har firmaet Just Training, til konsulentopgaver i DR. Og fra oktober 2007 også Christine Thorsen og hendes firma ‘Dynamic Approach’. Begge er firmaer uden ansatte.

Mariann Færø kan takke Bettina Jensen for honorarer på næsten 10,5 millioner kroner fra 2011 til 2013. Mariann Færø kan takke Bettina Jensen for honorarer på næsten 10,5 millioner kroner fra 2011 til 2013.

Christine Thorsen går direkte fra en chefstilling i DR, hvor hun er i ledelsesgruppe med Bettina Jensen, til at blive konsulent for selvsamme Bettina Jensen med en hyre på 120.000 kroner om måneden. Sidste kvartal af 2007 får Christine Thorsen 360.000 kroner for tre måneders arbejde, uden at der er indgået en formel kontrakt, hvilket ifølge eksperter er i strid med god forvaltningspraksis. I 2008 har Christine Thorsen opgaver for 1.920.000 kroner.

Opgaverne kommer ikke i det lovpligtige udbud, som konsulentopgaver på over en million kroner ifølge udbudsreglerne ellers skal.

»Opgaven skulle helt klart have været i udbud. Det er en beklagelig fejl, at det ikke skete. Der må ikke være mistanke om, at der er nogle, der får særbehandling. Jeg var ikke selv i DR dengang, og derfor kender jeg ikke de konkrete omstændigheder, men opgaven skulle selvfølgelig have været i udbud,« siger økonomidirektør i DR Niels Ammitzbøll i dag.

Følger med

Frem til og med 2010 har Mariann Færø opgaver i DR for 4,8 millioner kroner og Christine Thorsen har for 4,4 millioner kroner. Altså i alt 9,2 millioner kroner.

Da Bettina Jensen, skifter til Rigspolitiet i januar 2011 følger både Christine Thorsen og Mariann Færø med.

Og det er ikke tilfældigt.

Blandt andet viser en aktindsigt BT har fået hos Rigspolitiet, at Bettina Jensen allerede en måned efter sin ansættelse ved årsskiftet i februar 2011 i en mail spørger den daværende økonomiansvarlige chef Troels Jensen, om hun må benytte Mariann Færø som ekstern konsulent. Det får Bettina Jensen grønt lys til.

På grund af en undtagelse i udbudsreglerne for rekrutteringsydelser, har Rigspolitiet ikke pligt til at sende Mariann Færøs opgaver i udbud. Til gengæld har Rigspolitiet, ifølge de eksperter BT har talt med, stadig pligt til at afsøge markedet for at sikre, at der ikke betales overpris. Rigspolitiet oplyser til BT, at der ikke har været nogen ‘formel udvælgelsesproces’. Altså har Mariann Færø ingen konkurrenter haft til opgaven, ligesom Rigspolitiet intet har gjort for at indhente andre tilbud.

Millioner ruller

I 2011 begynder millionerne ellers at rulle for Mariann Færø. I anden halvdel af 2011 – det vil sige på blot seks måneder – sender hun regninger til Rigspolitiet for over 4,6 millioner kroner. De store udgifter er dækket ind af en kontrakt, som Mariann Færø og Bettina Jensen indgår i august 2011 helt uden en budgetramme eller loft for udgifterne.

»Som udgangspunkt skal man ikke lave den slags aftaler. Det øger jo budgetusikkerheden, og der er jo meget, der tyder på, at man på ingen måde har sikret sig, at man fik den bedste og den billigste løsning,« siger professor Bent Greve fra Institut for Globalisering og Samfund ved Roskilde Universitet.

Mariann Færø fortsætter med at få opgaver i Rigspolitiet, og på tre år indkasserer hun næsten 10,5 millioner kroner. På grund af udgifter til tredjepart og licenser ligger det beløb, hun selv får, lidt lavere, men ifølge BT’s beregninger ikke under ni millioner kroner.

Bettina Jensen hiver også Christine Thorsen med over i Rigspolitiet. Fra 2011 til 2013 har hun opgaver for næsten 9,6 millioner kroner. På grund af udgifter til en tilknyttet konsulent indkasserer hun selv de 7,8 millioner kroner.

Skal i udbud

Og opgaverne kommer ikke i det lovpligtige udbud, selvom der tre gange bliver lavet kontrakter med budgetrammer, som langt overstiger en million kroner. Eksempelvis indgår Rigspolitiet og Bettina Jensen i 2012 en aftale på 2.125.935 kroner.

»Når der er tale om konsulentydelser på det her niveau, så skal de udbud, og der skal være konkurrence. Sker det ikke, så er opgaven tildelt på ulovlige vilkår,« siger Kenneth Skov Jensen, der er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I første omgang hævder Rigspolitiets økonomidirektør Nikolaj Veje over for BT, at juraen er i orden, fordi der - ifølge økonomidirektøren - er tale om flere mindre opgaver, som samlet ryger over udbudsgrænsen.

Men efter, at have gransket BT’s dokumentation, siger han:

»Det var min opfattelse, at der var tale om en masse småopgaver under udbudsgrænsen. Men jeg må konstatere, at BT’s grundige og afdækkende arbejde betyder, at vi skal have kigget det her meget grundigt igennem,« siger han.

Ellers mener han ikke, at der er noget at komme efter:

»Valget af de pågældende konsulenter har været fagligt begrundet, og vi har ageret økonomisk ansvarligt,« siger han.

Han mener ikke, at man kan kalde valget af de to konsulenter for vennetjenester:«

»Der er ikke tale om en personlig, men om en faglig relation. I den tid, vores ansvarlige chef (Bettina Jensen, red.) har været i Rigspolitiet, har hun aldrig lagt skjul på, at hun også har brugt konsulenter, som hun har brugt tidligere i de femten år, hun var i DR,« siger han.

Bettina Jensen har ikke ønsket at udtale sig til BT om sagen.

26.06.2016
Skandalen i Rigspolitiet fortsætter: Afdelingschefens eks-kollega scorede 1.417 kroner i timen

Den forgyldte konsulent Christine Thorsen fik på papiret en timeløn på 1.417 kroner i Rigspolitiet, men den var sandsynligvis langt højere.

BT kan i dag fremlægge nye oplysninger i sagen om de to konsulenter, der igennem en årrække i såvel DR som Rigspolitiet fik lukrative million-opgaver af deres mangeårige samarbejdspartner og tidligere kollega Bettina Jensen, der i dag er afdelingschef i Rigspolitiet. På bare tre år fik de to konsulenter - Mariann Færø og Christine Thorsen - udbetalt mere end 20 millioner kroner.

Blandt andet kan BT fortælle, at Christine Thorsen - der nu på sjette år arbejder som ekstern konsulent for Rigspolitiet - tilbage i 2012 fik 1.417 kroner i timen for at arbejde for Rigspolitiet.

Det er på baggrund af en svipser i det aktindsigtsmateriale, som BT har fået udleveret af Rigspolitiet, at BT kan afdække, hvor meget Christine Thorsen har fået i timen.

For Rigspolitiet har nemlig konsekvent slettet alle timeangivelser således, at det ikke har været muligt at regne timepriserne ud.

Men et enkelt sted har Rigspolitiet glemt at strege time-antallet over, og det er på en regning fra august 2012 fra Christine Thorsen.

Den pågældende måned fik hun udbetalt 141.729 kroner for 100 timers arbejde svarende 1417 kroner i timen, fremgår det af regningen. 100 timer giver en arbejdsuge på 23 timer.

Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i Skatterådgivningscentret Lanwell, mener, at det er en meget høj betaling.

»En almindelig konsulent hos McKinsey (et af de mest anerkendte og dyre konsulentbureauer, red.) går for en lavere timesats, så det er et voldsomt højt beløb. Specielt når man tænker på, at konsulenten her er sikret opgaver over en periode på flere år. Det plejer at sænke prisen betragteligt,« siger Michael Egholm.

Ifølge de kilder i konsulentbranchen, BT har talt med, er der på længerevarende kontrakter af et års varighed typisk nedslag i prisen på op til 50 procent, således at prisen lander på 700-800 kroner i timen.

I Christine Thorsens hyre er der allerede indregnet en rabat, fremgår det af kontrakterne. Hvor stor den er i procent, er dog skjult med retteblæk af Rigspolitiet.

Den høje timeløn er med til at forklare, at Christine Thorsen på blot tre år - fra 2011 til 2013 - fik udbetalt 9,6 millioner kroner, hvor de 7,8 millioner kroner var direkte indtægt for hendes enmandsvirksomhed Dynamic Approach.

De mange million-opgaver har blandt andet vakt opsigt, fordi andre konsulenter ikke fik mulighed for at byde på de lukrative aftaler. De kom nemlig ikke i de lovpligtige udbud, og Knut Gotfredsen fra antikorruptions-organisationen Transparency International har tidligere sagt til BT, at ‘det ligner vennetjenester og korruption’.

Alene i 2012 fik Christine Thorsen udbetalt 4.429.045 kroner, hvoraf 660.000 ifølge Rigspolitiet vedrører udgifter til en anden ekstern konsulent.

Altså en indtjening til Christine Thorsen og Dynamic Approach på 3.769.045 kroner i 2012.

Opgaverne bestod af konsulentassistance til hovedsageligt Bettina Jensen i forbindelse med en effektivisering af driften af politiets vognpark, det såkaldte køretøjsprojekt.

Flere fakturaer

Der kan dog meget vel være tale om en højere timeløn end de 1.417 kroner.

BT kan nemlig fortælle, at Christine Thorsen var i stand til at booste sin indtjening ganske voldsomt ved at sende op til tre forskellige fakturatyper hver måned. Regningerne hed enten ‘udvikling’, ‘konsulentassistance’ (evt. til køretøjsprojektet) eller ‘udvidet konsulentassistance’.

Formand Knut Gotfredsen fra Transparency International har selv arbejdet som partner hos Deloitte, hvor han blandt andet har været ansvarlig for at styre konsulentopgaver.

»Det lever ikke op til normal praksis, når en konsulent kan sende så store regninger til Rigspolitiet, hvor der kun står ‘konsulentassistance’ og ‘udvikling’. Der bør helt specifikt stå, hvad der er udført. Da jeg i sin tid arbejdede som partner, ville mine kunder aldrig acceptere en så uspecificeret regning, som kan betyde hvad som helst,« siger han.

Allerede nytårsaftensdag den 31. december 2011 sendte Christine Thorsen syv regninger for i alt 1,5 million kroner for arbejde, der skulle udføres de første syv måneder af 2012. Alle regningerne vedrørte ‘konsulentassistance’, og de var på enten 200.000 eller 250.000 kroner.

’Meget usædvanligt’

Selvom det fremgår af fakturaerne, at der er forfaldsdato i januar 2012, så oplyser Rigspolitiet, at pengene blev udbetalt løbende.

»Det er meget usædvanligt at gøre det på den måde. Rigspolitiet aner jo ikke på det tidspunkt, om konsulenten er berettiget til at få pengene, og om hun leverer det, hun skal, for de mange penge,« siger revisionsekspert Michael Egholm.

Med de syv regninger sikrer Christine Thorsen sig en slags ‘basisydelse’ i de første syv måneder af 2012. Men hun sender yderligere tre regninger for arbejde i maj, juni og juli på 318.890 kroner, og arbejdet består nu af ‘udvikling’. Specielt en regning på 141.792 kroner for ‘udvikling juli 2012’ er bemærkelsesværdig.

Ved juli måneds begyndelse er Christine Thorsen nemlig - som det er tilfældet i de foregående seks måneder - sikret 200.000 kroner.

BT er samtidig i besiddelse af en timeopgørelse fra Rigspolitiet, som på trods af en masse retteblæk alligevel afslører, at Christine Thorsen ifølge Rigspolitiets registreringer kun arbejder omtrent 12 dage i juli.

Alligevel vurderer Rigspolitiet og Bettina Jensen, at de første 200.000 kroner ikke rækker for de 12 dages arbejde.

Den 6. august sender Christine Thorsen således regningen på 141.792 kroner for 100 timers arbejde. Fordeles de 100 timer på 12 dage, så er der mere end otte timers arbejde om dagen, hvis ellers der er sammenhæng mellem antallet af arbejdstimer og hyre.

To mio. på to måneder

Oveni kommer så basishonoraret på 200.000 kroner, som Christine Thorsen sikrede sig ved årsskiftet.

»Det er jo helt uigennemsigtigt, hvad der betales for, og hvad arbejdet dækker over. Man efterlades med et indtryk af, at Rigspolitiet ikke har styr på det eller aner, hvad det får for pengene,« siger Michael Egholm og fortsætter:

»Eller også er der et eller andet, man ønsker at dække over,« siger han.

BT også fået aktindsigt i mailkorrespondancen mellem Bettina Jensen og Christine Thorsen. Den viser, at deres korrespondance går helt i stå i det meste af juli. Christine Thorsen sender ikke en eneste mail til Bettina Jensen mellem den 2. juli og frem til den 31. juli 2012. Fra Bettina Jensen til Christine Thorsen sendes der heller ikke en eneste mail mellem den 4. juli og 31. juli 2012.

De sidste fem måneder af 2012 dækkes Christine Thorsens honorarer af regninger på ‘udvikling’ og ‘konsulentassistance’, og i november og december kommer der yderligere to store regninger for ‘udvidet konsulentassistance’ på henholdsvis 698.495 kroner og 695.661 kroner. Det betyder, at hun indkasserer næsten to millioner kroner på to måneder. Retteligt skal det med, at 660.000 kroner af den ‘udvidede konsulentassistance’ går til en anden ekstern konsulent.

Blot fire dage inde i januar måned 2013 lander så en ny regning hos Rigspolitiet for ‘udvidet konsulentassistance’ på 694.243 kroner. Den gælder dog først for 2013.

'1.400 kroner i timen er ikke ualmindeligt'

Christine Thorsen har ikke ønsket at tale med BT, men skriver i en sms: ’Jeg forstår, at der vil blive lavet en redegørelse og ser frem til resultatet af den. Jeg har ingen yderligere kommentarer.’

Redegørelsen, hun henviser til, er den, som Dansk Folkeparti har krævet af justitsminister Søren Pind (V) efter BTs afsløringer.

Bettina Jensen ønsker heller ikke at tale med BT, og det samme gælder økonomidirektør i Rigspolitiet Nikolaj Veje. BT har sendt en lang række spørgsmål til Rigspolitiet, men har ikke fået mange svar, da der henvises til redegørelsen.

Men økonomidirektør Nikolaj Veje forholder sig til timesatsen:

‘Generelt er 1.400 kroner i timen ikke et ualmindeligt konsulenthonorar i forhold til offentlige opgaver. Men det skal selvfølgelig afspejle en rimelig markedspris i forhold til opgavens omfang, kompetencer m.v. Aflønning af den konkrete konsulent samt honorarets samlede størrelse vil indgå i redegørelsen,’ skriver økonomidirektør i Rigspolitiet Nikolaj Veje i en mail.

Han tilføjer, at Rigspolitiet siden 2014 har strammet op på retningslinjerne for indkøb af konsulentydelser.

‘Ved timeafregning forpligter leverandøren sig til at fremsende timesedler ved udgangen af hver måned. Kontrollen med betalingerne i det konkrete tilfælde vil blive adresseret i den samlede redegørelse’.

Sagen kort

BT kunne den 26. juni i år afsløre, at afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen sikrede to venner - en tidligere samarbejdspartner og kollega - konsulenthonorarer i Rigspolitiet for 20 millioner kroner på bare tre år for rekruttering og konsulentassistance.

De fik også udbetalt million-honorarer i en årrække i DR, hvor Bettina Jensen var indkøbschef.

Christine Thorsen fik i perioden 2011 til 2013 næsten 9,6 millioner kroner fra Rigspolitiet, mens Mariann Færø fik næsten 10,5 millioner kroner.

Andre konsulenter fik ikke mulighed for at byde på de lukrative million-opgaver, og de kom i flere tilfælde ikke i de lovpligtige udbud. Desuden blev der udbetalt store honorarer uden underskrevne kontrakter, ligesom indgåede aftaler uden budgetrammer betød, at udgifterne til de to konsulenter eksploderede.

27. juni kunne BT så afsløre, at Christine Thorsen selv var med til at planlægge konsulentbudgettet sammen med Rigspolitiets ledelse.Dansk Folkeparti har nu krævet en redegørelse af justitsminister Søren Pind (V) om sagen over for Folketingets Retsudvalg.

03.07.2016
Rigspolitichef fyret efter bestikkelsessag: Scorede suspekt luksustur til Dubai

En chef hos Rigspolitiet er blevet fyret, efter han blev sigtet i 'Atea-sagen', der er en større sag om bestikkelse i det offentlige.

Først lød forklaringen, at han havde sagt op af personlige årsager, men ifølge onsdagens Børsen, så blev han fyret, fordi han havde misligholdt sit ansættelsesforhold i 'væsentlig grad'.

Det viser en aktindsigt, som avisen har fået i mandens afskedigelse.

Ifølge Bagmandspolitiet har it-leverandøren Atea angiveligt givet Rigspoliti-chefen en luksusferie til ørkenstaten Dubai til en samlet værdi af 40.000 kroner i 2012. Beløbet skulle dække over hotelophold, flybilletter, restaurantbesøg og 'anden forplejning'.

Ifølge Børsen så var turen af ren privat karakter.

»Det er meget ærgerligt, at Rigspolitiet står med den her slags sager. Deres folk har jo ansvaret for at føre tilsyn med, at vi andre overholder loven. Så det er afgørende, at man kan stole på de ansatte i Rigspolitiet,« siger Knut Gotfredsen, formand i Transparency International.

Syv personer fra Rigspolitiet er sigtet i sagen, og udover den omtalte chef er en anden chef hos Rigspolitiet også blevet fyret i forlængelse af bestikkelsessagen, der fik stor opmærksomhed i juni. Han har angiveligt også været på en tur til Dubai, som blev betalt af Atea. Her var han af sted med folk fra Atea, konkurrenten 3A-it og en chef for Region Sjælland.

Ifølge en anonym tidligere kollega så blev de to Rigspoliti-chefer regnet for at være gode venner, og de fulgte hinanden i løbet af deres karriere. De har således været ansat i de samme offentlige institutioner.

Det vides endnu ikke, hvornår det bliver offentliggjort, om anklagemyndigheden rejser tiltale mod de 46 personer, der er sigtet i sagen. De har alle fået nedlagt navneforbud, og ingen har erkendt sig skyldige. Blandt de sigtede er folk fra Rigspolitiet og Region Sjælland.

Bagmandspolitiet mistænker at it-leverandørerne Atea og 3A-it har bestukket sig til at få gode it-kontrakter i 2007-2015. Værdien af gaverne har ligget mellem 4.000 og 50.000 kroner

20.07.2016
Efter vennetjenester for 20 mio kr.: Politiboss var advaret om at hun brød loven.

Sagen om ulovlige millionkontrakter i Rigspolitiet vokser.

En af politiets egne jurister advarede afdelingschef i Rigspolitiets Koncernservice Bettina Jensen og ledelseskredsen omkring hende om, at det var ulovligt at hyre to konsulenter, som Bettina Jensen kendte fra sin tid som chef i DR, uden at aftalerne havde været i udbud. Det afslører en intern mailkorrespondance, som BT har fået aktindsigt i.

På bare tre år, mellem 2011 og 2013, fik de to konsulenter Mariann Færø og Christine Thorsen – som ejer virksomhederne Just Training og Dynamic Approach – opgaver for mere end 20 millioner kroner, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud eller blev annonceret.

Lovgivningen er ellers enkel: Opgaver på over en million kroner skal i udbud, mens opgaver mellem 500.000 og en million kroner skal annonceres med en beskrivelse af opgaven, tildelingskriterier og eventuelle krav til tilbudsgiveren, således at andre konsulenter også kan byde på opgaven.

Jurist undrede sig

I mailkorrespondancen, som er fra februar 2012, undrer den juridiske konsulent for udbud og kontrakter i Rigspolitiets afdeling for koncernindkøb sig derfor over, at en konsulentydelse formidlet af Christine Thorsen ikke skal i udbud.

Ifølge juristen er den ‘én i en lang række af kontrakter, der samlet set overstiger tærskelgrænsen for udbud’, og derfor forsøger hun at få svar på, hvem der har besluttet, at opgaverne ikke skal i udbud eller annonceres.

I et svar til juristen svarer vicepolitimester og sekretariatschef i Rigspolitiets Koncernservice Mette Tjalve, at problemet ikke er nyt, og at man lever med risikoen for, at denne praksis er ulovlig. Desuden fremgår det, at det var Bettina Jensens beslutning ikke at sende opgaverne i udbud:

»Vi arbejder her – som altid – på Bettinas risiko i forhold til det udbudsretlige på konsulentområdet. Så jeg ser ikke, at vi har et ’nyt’ problem her;-) Mvh mette,« skriver hun.

Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch mener, at de nye mail viser, at ledelsen bevidst bryder reglerne.

»Det her tyder på, at de involverede bryder reglerne med åbne øjne. Det ser ud som om, at man udmærket er klar over, at der er et problem, men blot vælger at fortsætte. Ledelsen burde reagere på juristens mail ved enten at dokumentere, at der ikke er juridiske problemer eller ved at undersøge sagen grundigt,« siger han og tilføjer:

»I stedet for at handle på det, fortsætter Rigspolitiet med at hyre de to konsulenter, velvidende, at det er ulovligt. Og dermed overtræder man en lang række regler inden for den offentlige forvaltning. Det er under al kritik.«

Advarsel blev fejet væk

BT afslørede de tvivlsomme millionkontrakter i juni, og da udtalte Rigspolitiets økonomidirektør Nikolaj Veje, at det var Rigspolitiets opfattelse, at de lukrative millionkontrakter ikke skulle i udbud eller annonceres, fordi man dels ikke kendte omfanget af opgaverne, og dels fordi Rigspolitiet ikke så opgaverne som sammenhængende. Først da BT fremlagde den grundige dokumentation, bad han Bettina Jensen aflevere en redegørelse om sagen.

I Rigspolitiets redegørelse om sagen står der dog intet om advarslerne fra juristen. Det er på trods af, at juristen 25. juli, mens redegørelsen er under udarbejdelse, sendte den til Nikolaj Veje, fordi hun frygtede, at den ikke indgik.

Korrespondancen kom kun frem, fordi den blev sendt anonymt til Kammeradvokaten i forbindelse med advokaternes uvildige vurdering af Rigspolitiets egen redegørelse.

’Stærkt foruroligende’

Knut Gotfredsen, der er formand for Transparency International Danmark, er målløs.

»Det er stærkt foruroligende, at nogle ansatte i Rigspolitet lever med en kendt risiko for, at det, man laver, er ulovligt. Især når man fra en juridisk kompetent medarbejder får oplyst, at det formodentlig er ulovligt. Det ville jo medføre helt retsløse tilstande, hvis borgerne havde en lige så afslappet holdning. Det er også tankevækkende, at sagen tilsyneladende ikke har medført sanktioner for den pågældende afdelingschef. Det er ikke værdigt for dansk politi,« siger han.

Som en konsekvens af sagen er Bettina Jensen nu ikke længere ansvarlig for indkøbsfunktionen i Rigspolitiet, der nu er lagt under Rigspoltiets Koncernøkonomi. Men hun er stadig afdelingschef for Koncernservice.

14.10.2016
Politiboss afsløret i ny problematisk sag: Studerende fik 129.270 kroner om måneden

En omstridt afdelingschef i Rigspolitiet viser sig nu at være involveret i endnu en sag om brug af politiets midler ved blandt andet at have betalt en studentermedhjælper op til 129.270 kroner om måneden.

Rigspolitiet erkender samtidig over for BT at have indgået en lang række ulovlige konsulentaftaler.

BT kan nemlig i dag fortælle, at afdelingschef i Rigspolitiets Koncernservice Bettina Jensen mellem 2011 og 2013 forgyldte endnu et konsulentfirma - Konsulentgruppen Strandgade med konsulent Christian Behrens som partner - med 23,3 millioner kroner mellem 2011 og 2013 uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Og regningerne fra firmaet afslører blandt andet, at Rigspolitiet betalte 680.520 kroner for seks måneders hjælp fra en studentermedhjælper tilknyttet konsulentfirmaet. Vedkommende læste på CBS og havde på det tidspunkt end ikke afsluttet sin bachelor.

Det svarer til at Rigspolitiet betalte 113.420 kroner om måneden for studentermedhjælperen i hver måned i sidste halvdel af 2011. En enkelt måned kom regningen endda op på 129.270 kroner. Studentermedhjælperen har ifølge Rigspolitiet figureret som ‘juniorkonsulent’, og Rigspolitiet oplyser, at det har betalt 695 kroner i timen for den kvindelige studentermedhjælpers arbejdskraft.

»Det er alt for dyrt for en studentermedhjælper, og alarmklokkerne burde i den grad have ringet. Her kan man ikke undskylde sig med, at man har været uvidende om den høje betaling, fordi det er jo er specificeret på fakturaerne, hvad studentermedhjælperen har kostet,« siger Roger Buch, der er forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og som har fulgt skandalerne i den offentlige sektor tæt igennem to årtier.

Som afsløret i BT tidligere, så har afdelingschef Bettina Jensen også givet de to konsulenter Mariann Færø og den tidligere chefkollega i DR Christine Thorsen opgaver til en værdi af mere end 20 millioner kroner på bare tre år fra 2011 til 2013 uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud eller blev annonceret.

Millionerne rullede på trods af, at Bettina Jensen allerede var blevet advaret af en af sine egne jurister.

BT erfarer fra kilder i Rigspolitiet, at den pågældende studentermedhjælper rent fysisk mødte op hos Rigspolitiet, og hun bistod med manuelle tasteopgaver, som sagtens kunne være lavet af en af Rigspolitiets egne studentermedhjælpere.

»I det hele taget er det en alvorlig og graverende fejl, at Rigspolitiet på den måde og tilsyneladende helt systematisk har været ligeglad med de regler, der skal sikre, at skatteydernes penge bliver brugt med omtanke,« siger Roger Buch.

Beløbet til studentermedhjælperen fremgår af en aktindsigt, BT har fået i Rigspolitiets udgifter til Konsulentgruppen Strandgade og Christian Behrens. Som nævnt har firmaet samlet modtaget honorarer på 23,3 millioner kroner fra 2011 til 2013, og firmaet har også leveret konsulentydelser til Bettina Jensen i 2009 og 2010, da hun var chef i DR. Firmaet føjer sig dermed til listen over konsulenter, som gennem en årrække ulovligt har nydt godt af Bettina Jensens rundhåndethed uden, at opgaverne er kommet i det lovpligtige udbud eller på anden måde er blevet udsat for konkurrence, så flere kunne byde på opgaven.

Rigspolitiet erkender i dag, at alle opgaverne til Konsulentgruppen Strandgaden burde have været i udbud.

Erkendelsen kommer efter, at Kammeradvokaten i september måned i år slog fast, at aftalerne med Mariann Færø og Christine Thorsen var ulovlige, og at sidstnævnte blandt andet fik en overbetaling på 2,6 millioner kroner i 2012.

Kammeradvokaten forholder sig ikke til Konsulentgruppen Strandgade i dets rapport, men Rigspolitiet lægger sig alligevel fladt ned efter, at BT har fået aktindsigt i alle fakturarene fra Konsulentgruppen Strandgade.

'På basis af Kammeradvokatens vurdering af redegørelsen, er det blevet klart for Rigspolitiet, at kontrakterne med Konsulentgruppen Strandgade skulle have været i udbud. Det har som angivet i Rigspolitiets seneste svar givet anledning til en række fremadrettede tiltag, så dette undgås fremover,' skriver Bettina Jensen i en mail til BT.

Hun ønsker ikke at blive interviewet til BT.

Christian Behrens har blandt andet leveret ‘konsulentassistance’ til Bettina Jensen, og det skal med i det samlede regnestykke, at han også trækker på andre konsulenter.

Det er ikke lykkedes BT at få en kommentar fra Christian Behrens, der henviser til Rigspolitiet.
Rigspolitiet: Vi betaler for ekspertise

BT har måtte nøjes med et skriftligt svar fra Rigspolitiet, og i politietaten er man godt tilfreds:

‘Vi har hyret Konsulentgruppen Strandgade til at løse en opgave, som helt konkret frigjorde 78 mio. kr., som ellers skulle være fundet i besparelser. Konsulentgruppen Strandgade har leveret ydelser til aftalt tid, pris og kvalitet. Og prisen er inden for rammerne af statens SKI-aftaler (Staten- og Kommunernes Indkøbsservice, red.),’ skriver Bettina Jensen blandt andet i svaret.

Hvorfor skal Rigspolitiet betale 680.520 kroner for seks måneder arbejde til en studentermedhjælper?

‘Hvordan Konsulentgruppen Strandgade fordeler arbejdet, og hvilken løn de betaler medarbejderne, er et anliggende i konsulentvirksomheden, inden for rammerne af aftalen. I aftalen faktureres vi 695 kr./t. for en juniorkonsulent. Her skal dog fratrækkes en mindre rabat på ca. 6,7 pct. samt et nedslag i den samlede kontraktbetaling på 85.783 kroner. Når man køber konsulentydelser køber man en ekspertise og metodeanvendelse, som er opbygget i virksomheden, og det betaler man for,’ tilføjer hun.

Det er ikke lykkedes BT at få et konkret svar på, hvad hendes job bestod i. Derudover erkender Rigspolitiet, at alle opgaverne som tilfaldt Konsulentgruppen Strandgade burde have været i udbud, og henviser samtidig til, at der nu skulle være strammet op på procedurerne efter en kritisk rapport fra Rigsrevisionen, der i 2014 kom på uanmeldt besøg
Nye afsløringer af skandaleramt politi-boss: 'Den slags burde ikke foregå i Rigspolitiet'

Rigspolitiet og Bettina Jensen forgyldte konsulent med lukrative kontrakter i millionklassen. Nu kritiseres Rigspolitiet for manipulation og for at forgylde en konsulent for samlet 7,9 mio. kr. tre år i træk op til nytår.

Sagen om afdelingschef Bettina Jensen, der i årevis har forgyldt tidligere samarbejdspartnere og kolleger med millionkontrakter hos Rigspolitiet, fortsætter med at vokse.

BT kan i dag afsløre, at Bettina Jensen i strid med gældende regler har givet forudbetaling til konsulenten Christian Behrens, der over en periode på tre år fik udbetalt honorarer på 23,3 millioner kroner til sit firma Konsulentgruppen Strandgade.

Som BT allerede har fortalt, har Rigspolitiet og Bettina Jensen fået kraftig kritik for at tildele Christian Behrens og Konsulentgruppen Strandgade de lukrative millionkontrakter uden om de udbud, der ellers skal sikre konkurrence og at offentlige virksomheder forvalter skatteborgernes penge bedst muligt.

Nu viser en aktindsigt, at de omstridte udbetalinger til Christian Behrens firma i fem tilfælde blev bogført, før det egentlige arbejde var udført i praksis.

Rigspolitiet valgte at bogføre fem fakturaer fra Konsulentgruppen Strandgade på i alt 1,9 mio. kr. i regnskabsåret 2013, selv om arbejdet rent faktisk først blev udført i 2014.
Fyret efter ulovlige konsulent-millioner: Sådan fik politiboss to fratrædelser

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen fik 604.027 kroner i fratrædelse, da hun blev fyret.

Det fremgår af en aktindsigt, som BT har fået hos Rigspolitiet.

Beløbet svarer til seks måneders løn og tager afsæt i den åremålskontrakt hun indgik med Rigspolitiet i juni 2015. Ifølge kontrakten har hun fået en måned mere, end hun havde krav på.

Men beløbet står ikke alene. Som beskrevet på bt.dk tidligere i dag, så fik Bettina Jensen I 2015 også en fratrædelse på 309.320 kroner, da hendes første åremålskontrakt udløb. Altså har Bettina Jensen inden for en toårig periode fået udbetalt 913.347 kroner i fratrædelsesgodtgørelse.

Forklaringen er, at det for en statsansat med åremålskontrakt indgået før maj 2016 var muligt at få en fratrædelsesgodtgørelse selvom vedkommende fortsatte i samme stilling. Det krævede blot, at vedkommende søgte sin egen stilling bagefter og fik jobbet. Netop denne mulighed benyttede både Bettina Jensen sig af.

Fratrædelsesgodtgørelserne har været stærkt kritiseret, blandt andet fordi det ifølge eksperter er åbenlyst urimeligt at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til chefer i det offentlige, som bliver i deres job. Reglerne er nu lavet om, så en åremålsansat ikke længere kan få fratrædelse, hvis en åremålsansat bliver i sit job. Rigspolitiet oplyser da også til BT, at den slags aftaler ikke længere indgås.
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
3LG3W
Indlæg: