Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Ny statistik om overgreb mod børn :

I 2015 har knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark haft en sag i et børnehus i forbindelse med mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb. Det viser den første årsstatistik for landets fem børnehuse.

Socialstyrelsen offentliggør for første gang en årsstatistik om Danmarks fem børnehuse. I børnehusene mødes involverede myndigheder og giver en samlet, kvalificeret og skånsom indsats i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn.

Årsstatistikken om børnehuse 2015 belyser antallet af sager i børnehusene, typen af sager, ydelserne, der gives i børnehussagerne, og udsnit af det tværsektorielle samarbejde.

Hovedresultater for børnehusene

Blandt hovedresultaterne i årsstatistikken for 2015 er:
•I gennemsnit er der i 2015 afsluttet 0,9 børnehussag pr. 1.000 børn i aldersgruppen 0 til og med 17 år. Det vil sige, at knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark har haft en sag i et børnehus. Årsstatistikken viser, at der er kommunale og regionale forskelle i antallet af børnehussager.

•På landsplan er der sket en stigning fra 867 børnehussager i 2014 til 1.097 børnehussager i 2015. Det svarer til en stigning på 27 procent. 63 procent af børnehussagerne i 2015 omhandler voldelige overgreb. 32 procent af sagerne omhandler seksuelle overgreb, mens 4 procent af sagerne handler om både voldelige og seksuelle overgreb.

•I sager om drenge handler det oftest om voldelige overgreb. I sager om piger er der nogenlunde lige fordeling mellem voldelige og om seksuelle overgreb.

•I forbindelse med voldelige overgreb er de eller den mistænkte person næsten altid enten barnets far, mor, stedfar eller stedmor. I sager om seksuelle overgreb er der større spredning. Her kan den eller de mistænkte fx være barnets far, stedfar eller bedstefar, en person i barnets netværk eller et internetbekendtskab.

Om børnehuse i Danmark

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er enten mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Lovgivningen om børnehuse trådte i kraft i oktober 2013.

Årsstatistikken skal bidrage med viden om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og unge i Danmark. Socialstyrelsen vil fremover offentliggøre en statistik om børnehusene én gang årligt.

Quote

Årsstatistik om børnehusene 2015

Årsstatikken giver et indblik i børnehusenes arbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn.

Årsstatistikken om børnehusene 2015 belyser antallet af sager i børnehusene, typen af sager, ydelserne der gives i børnehussagerne og udsnit af det tværsektorielle samarbejde. Formålet med årsstatistikken er at bidrage med viden om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og unge i Danmark.

Hovedresultater fra årsstatistikken

Blandt hovedresultaterne i årsstatistikken for 2015 er:
•I gennemsnit er der i 2015 afsluttet 0,9 børnehussag pr. 1.000 børn i aldersgruppen 0 til og med 17 år. Det vil sige, at knap 1 ud af 1.000 børn i Danmark har haft en sag i et børnehus. Årsstatistikken viser, at der er kommunale og regionale forskelle i antallet af børnehussager.

•På landsplan er der sket en stigning fra 867 børnehussager i 2014 til 1.097 børnehussager i 2015. Det svarer til en stigning på 27 procent. 63 procent af børnehussagerne i 2015 omhandler voldelige overgreb. 32 procent af sagerne omhandler seksuelle overgreb, mens 4 procent af sagerne handler om både voldelige og seksuelle overgreb.

• I sager om drenge handler det oftest om voldelige overgreb. I sager om piger er der en nogenlunde lige fordeling mellem voldelige og om seksuelle overgreb.

•I forbindelse med voldelige overgreb er de eller den mistænkte person næsten altid enten barnets far, mor, stedfar eller stedmor. I sager om seksuelle overgreb er der større spredning. Her kan den eller de mistænkte fx være barnets far, stedfar eller bedstefar, en person i barnets netværk eller et internetbekendtskab.

27/06 2016
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
HE6tm
Indlæg: