Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Fejl i anbringelsessager ryster Børns Vilkår: Alvorligt bekymret for fejlanbringelser

Organisationen mener, at der er risiko for, at Københavns Kommune har anbragt børn på forkert grundlag.

Statsrevisorerne rettede i august sidste år en skarp kritik mod kommunernes sagsbehandling i anbringelsessager generelt.

Det er under al kritik, at der er fundet fejl i alle 77 sager om anbringelse af børn, der er blevet undersøgt af Københavns kommunens borgerrådgiver.

Det mener direktør for Børns vilkår, Rasmus Kjeldahl.

- Rapporten er rystende læsning. Det kan ikke være rigtigt, at der er fejl i alle børnesager i denne her stikprøve. Der er ikke bare tale om formelle og juridiske fejl. Man har undladt at høre børnene, og det er meget alvorligt. Når man anbringer et barn, skal man vide, hvad barnet har behov for, siger han.

Lovgivningen går ud på, at de her børn skal få den bedst mulige pleje, når de bliver fjernet fra deres familier. Jeg er alvorligt bekymret for, at der er nogle børn, der nu bor i plejefamilier eller på institutioner, hvor der måske ikke er grundlag for at anbringe dem
Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns vilkår

Rapporten fra kommunens borgerrådgiver, der er lavet som en stikprøvekontrol af sagsbehandlingen på anbringelsesområdet, viser blandt andet, at der i flere tilfælde mangler børnefaglige undersøgelser, handleplaner, og at børnene ikke bliver inddraget i samtaler om deres anbringelse.

Ifølge direktøren for Børns Vilkår er der en stor risiko for, at der er lavet graverende fejl, når kommunen har undladt en række vigtige skridt i sagsbehandlingen, der handler om barnets tarv og rettigheder.

- Lovgivningen går ud på, at de her børn skal få den bedst mulige pleje, når de bliver fjernet fra deres familier. Jeg er alvorligt bekymret for, at der er nogle børn, der nu bor i plejefamilier eller på institutioner, hvor der måske ikke er grundlag for at anbringe dem, siger han.

Derfor opfordrer Rasmus Kjeldahl kommunen til at gennemgå de sager, hvor der er fundet grove fejl for at sikre, at det er korrekt, at børnene er blevet anbragt.
Problem i andre kommuner

Generelt mener han, at der på landsplan er behov for at se proceduren for anbringelsessager og medarbejdernes faglige niveau igennem.

- Det står dårligt til mange steder. Så Københavns Kommunes fejl kan meget let være at finde andre steder, siger han.

En række tidligere undersøgelser har da også vist, at der er problemer med kommunernes arbejde med anbringelser.

Blandt andet rettede Statsrevisorerne en skarp kritik mod kommunernes sagsbehandling i anbringelsessager tilbage i august sidste år.

Her var der netop fokus på manglende børnesamtaler, udarbejdelse af handleplaner og gennemførsel af børnefaglige undersøgelser.

Dengang sagde Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), at kommunerne skal til at "oppe sig nu", ellers risikerer de ny kritik, hvilket vil være på højeste niveau.

Dengang erkendte Kommunernes Landsforening, at der var behov for forbedring.
Anbringelsessystemer.

Omkring én procent af alle danske børn er anbragt uden for hjemmet enten i plejefamilier eller på institution.
Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har ansvaret for rammerne for kommunernes indsats, mens kommunerne yder den konkrete indsats.
Tilbage i 2006 blev den såkaldte anbringelsesreform gennemført for at forbedre indsatsen over for anbragte børn efter en række eksempler på kommuner, der reagerede for sent eller utilstrækkeligt over for udsatte børn.
Reformen stillede blandt andet krav om, at barnet skulle inddrages, og der skulle følges systematisk op på indsatsen.
Folketinget har siden gennemført yderligere tre reformer.
Kilde: Kommunernes Landsforening

29.05.2017
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
KNutj
Indlæg: