Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


Jammerbugt vandt injuriesag

JAMMERBUGT: Hjemmesiden Det sorte register hænger offentligt ansatte ud. Registreringer sker på baggrund af henvendelser fra borgere. Typisk i forbindelse med sager vedrørende tvangsanbringelser af børn.

Registeret er flere gange blevet sagsøgt for at hænge navngivne personer uberettiget ud, men kan ikke lukkes, da hjemmesiden ligger på en udenlandsk server.

Hos Jammerbugt Kommune er flere medarbejdere ansat i Børne- og Familieforvaltningen samt borgmester Mogens Gade gennem længere tid blevet udsat for krænkelser, injurierende udtalelser og chikane på Det sorte register.

Sagen er blevet anmeldt af kommunen, og Retten i Kolding har nu afsagt dom.

Ophavsmanden til hjemmesiden skal betale 20 dagbøder á 100 kroner til statskassen eller en forvandlingsstaf i fængsel i 20 dage. Samtidig skal krænkelserne fjernes fra hjemmesiden, ligesom den dømte skal betale sagsøgerne 10.000 kroner til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, HanboBladet, Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og NORDJYSKE Stiftstidende.

Over af de chikanerede personer skal hver have 100.000 kroner for tortgodtgørelse, svarende til i alt 700.000 kroner og vedkommende skal endvidere betale sagens omkostninger på 70.000 kroner.

- Vi er utroligt glade for, at retten klart og utvetydigt har understreget, at man i et demokratisk samfund med ytringsfrihed sætter en grænse og ikke vil acceptere, at man som embedsmand, politiker mv. skal udsættes for bagvaskelse og æreskrænkende udtalelser med baggrund i, at man udfører sit arbejde. Det er en stor belastning for medarbejdere at være udsat for sådanne overgreb, udtaler forebyggelseschef i Jammerbugt Kommune, Susanne Berke.

Borgester Mogens Gade er også godt tilfreds med sagens udfald.

- Jeg er yderst tilfreds med dommen og glad på medarbejdernes vegne. Det er sådan en dom, der vil give genlyd og som forhåbentlig vil betyde en stor forskel i fremtiden for mange andre mennesker, som blot passer deres arbejde og som hver dag tænker på dem, det drejer sig om – nemlig børnene, forklarer borgmesteren.

Medarbejdere og borgmester hos Jammerbugt Kommune skal have erstatning på 700.000 kroner for injurier, krænkelse og chikane

02. marts 2015


Artikel fra Mediehuset Den Offentlige skrevet den 03.03.15

"Utvetydig dom fælder Det Sorte Register" - (DSR som IKKE mødte op til sagen i forkert værneting).

Klar dom i retten i Kolding fælder Det Sorte Register. Udover 20 dagbøder og erstatning på ialt 700.000 kroner til medarbejdere og borgmester i Jammerbugt Kommune skal manden bag betale sagens omkostninger. Ejeren af registeret, Ole Eli Christensen, undlod at møde op til domsforhandlingerne.

"Der er tale om ualmindelig grov netchikane fra det Sorte Register, og det skal naturligvis bringes til ophør straks," siger FTF-formand Bente Sorgenfrey i en kommentar til en ny dom over Det Sorte Register.

Flere medarbejdere ansat i Børne- og Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune samt Borgmester Mogens Gade har nu fået rettens ord for, at Det Sorte Register er krænkende, injuriende og chikanerende. Således skal ejeren af registeret, Ole Eli Christensen, betale erstatning til seks ansatte samt borgmesteren, der hver er tilkendt 100.000 kroner ifølge dommen.

Sagen og ophavsmanden til hjemmesiden blev anmeldt af Jammerbugt Kommune sidste år, og Retten i Kolding har afsagt dom 25. februar.

"Jeg er yderst tilfreds med dommen og glad på medarbejdernes vegne. Det er sådan en dom, der vil give genlyd og som forhåbentlig vil betyde en stor forskel i fremtiden for mange andre mennesker, som blot passer deres arbejde og som hver dag tænker på dem, det drejer sig om – nemlig børnene," siger borgmesteren Mogens Gade i en pressemeddelelse fra kommunen.


Dommen

Ejeren af Det Sorte Register skal nu betale 20 dagbøder á 100 kr. til statskassen eller en forvandlingsstaf i fængsel i 20 dage i stedet for at betale. Samtidig skal krænkelserne fjernes fra hjemmesiden, ligesom den dømte skal betale sagsøgerne 10.000 kr. til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, HanboBladet, Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og Nordjyske. Hver af de chikanerede personer skal hver have 100.000 kr. for tortgodtgørelse, godt i alt 700.000 kr. og vedkommende skal endvidere betale sagens omkostninger på i alt 67.100 kr.

Afklaringen skaber glæde i Jammerbugt.

"Vi er utroligt glade for, at Retten klart og utvetydigt har understreget, at man i et demokratisk samfund med ytringsfrihed sætter en grænse og ikke vil acceptere, at man som embedsmand, politiker mv. skal udsættes for bagvaskelse og æreskrænkende udtalelser med baggrund i, at man udfører sit arbejde. Det er en stor belastning for medarbejdere at være udsat for sådanne overgreb," siger forebyggelseschef Susanne Berke i en pressemeddelelse fra Jammerbugt Kommune.


Mødte ikke op til sagen

Ole Eli Christiansen har ifølge dommen påstået sagen afvist under henvisning til, at "Retten i Kolding er inhabil til, at Det Sorte Register er Tysk og er hostet i USA og til, at han som politiker ikke kan sagsøges ved retten i Kolding. Retten har ved kendelse af 11. juli 2014 taget stilling til indsigelserne, og har afvist dem."

Afvisningen lykkedes ikke for ejeren af Det Sorte Register, som ifølge dansk ret og lov er lovligt indkaldt, men da han alligevel udeblev fra rettens behandling af sagen, er der afsagt dom efter Jammerbugt Kommunes påstand, som retten finder begrundet i sagsfremstillingen. Dermed er der sat foreløbigt punktum i sagen. Usikkerheden om, hvorvidt Ole Eli Christensen overhovedet har tænkt sig at efterleve dommen giver dog anledning til overvejelser i kommunen.

"Vi er i dialog med vores advokat om hvilke muligheder, der kan være for yderligere handlinger, men det er vi ikke for nuværende afklarede i forhold til. Dommen er essentiel for os og er det første store skridt i denne sag, og den glædes vi meget over i forhold til vores medarbejdere," fortæller Susane Berke i en kort kommentar til DenOffentlige.

FTF ønsker bedre muligheder for helt at stoppe chikane

FTF-formand Bente Sorgenfrey siger i en kommentar til dommen, at der er brug for mere. Med henvisning til en dom i Holbæk sidste år, der også dømte Det Sorte Register, opfordrer hun politikerne til at handle nu.

"Det er fuldstændig uacceptabelt, og de offentligt ansatte står magtesløse. Ingen medarbejdere - hverken offentligt eller privat ansatte - skal chikaneres og/eller udsættes for trusler, herunder risikere at figurere på en eventuel dødsliste, for de passer deres arbejde. Der er tale om ualmindelig grov netchikane fra det Sorte Register, og det skal naturligvis bringes til ophør straks. Derfor har FTF rettet henvendelse til justitsminister Mette Frederiksen og opfordret hende til at få indkaldt den arbejdsgruppe vedrørende chikane af offentligt ansatte på sociale medier m.v., som tidligere justitsminister Morten Bødskov foreslog, men som aldrig blev iværksat. Der er kraftigt behov for at få set nærmere på mulighederne for at retsforfølge og stoppe personer, der f.eks. via de social medier og på internettet udøver ulovlig og grov chikanøs adfærd," siger Bente Sorgenfrey.


Således lyder dommen:

Thi kendes for ret

Sagsøgte Ole Eli Overby Klein Christiansen skal betale 20 dagbøder á 100 kr. til statskassen. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Efter straffelovens § 273, stk. 1 kendes de i sagsøgernes påstande opregnede fremsatte æresfornærmende sigtelser ubeføjede. Ole Eli Overby Klein Christiansen tilpligtes at fjerne de i sagsøgernes påstande opregnede sigtelser fra hjemmesiden www.detsorteregister.info.

Ole Eli Overby Klein Christiansen skal inden 14 dage betale sagsøgerne 10.000 kr. til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, Hanbobladet, Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og Nordjyske Stifstidende.

Ole Eli Overby Klein Christiansen, skal inden 14 dage til hver af sagsøgerne, Jammerbugt Kommune s.m.f. Mogens Gade, Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban, Jammerbugt Kommune s.m.f. Tina Landbo, Jammerbugt Kommune s.m.f. Helle Drue Laursen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Marianne Gjerding og Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Hansen Tvergaard, betale en tortgodtgørelse på 100.000 kr., i alt 700.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 25. marts 2014, samt sagens omkostninger med i alt 67.100 kr.


Note: Vi har truffet det redaktionelle valg ikke at bede Ole Eli Christensen om en kommentar. Læs bl.a. vores gennemgang af Det Sorte Register. Skulle han rette henvendelse til redaktionene vil han uden forbehold få tilbudt muligheden for at vi udgiver et synspunkt i hans eget navn.


Det var lige lidt flere løgnehistorier fra de offentlige ansatte, man skal ikke tro på alt hvad man læser.
sakset
Dom - Udskrift af dombogen
06. marts 2015 kl. 00:03
Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014:

Jammerbugt Kommune s.m.f. Mogens Gade
Toftevej 43
9440 Aabybro

og

Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen
Toftevej 43
9440 Aabybro

og

Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban
Toftevej 43
9440 Aabybro

og

Jammerbugt Kommune s.m.f. Tina Landbo
Toftevej 43
9440 Aabybro

og

Jammerbugt Kommune s.m.f. Helle Drue Laursen
Toftevej 43
9440 Aabybro

og

Jammerbugt Kommune s.m.f. Marianne Gjerding
Toftevej 43
9440 Aabybro

og

Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Hansen Tvergaard
Toftevej 43
9440 Aabybro

mod

Ole Eli Overby Klein Christiansen
c/o Statsfængslet på Søbysøgård
Søvej 27
5792 Årslev

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Retten i Kolding den 25. april 2014, har
sagsøgerne, Jammerbugt Kommune s.m.f. Mogens Gade, Jammerbugt Kommune
s.m.f. Nina Christensen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban, Jammerbugt
Kommune s.m.f. Tina Landbo, Jammerbugt Kommune s.m.f. Helle
Drue Laursen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Marianne Gjerding og Jammer

Side
2/5

bugt Kommune s.m.f. Pia Hansen Tvergaard, nedlagte følgende påstande
overfor sagsøgte, Ole Eli Overby Klein Christiansen:
1.1 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 16. august 2012 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund til
at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Tina Landbo på hjemmesiden
www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke som socialrådgiver
ved Jammerbugt kommune, har gjort sig skyldig i brud
på FN's børnekonvention, retsplejeloven, serviceloven, persondataloven,
overgreb og manipulation af børn til børnesamtaler, grov
pligtforsømmelse, samt at hun har manglende evne til at indgå et
samarbejde med de biologiske forældre.
1.2 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 15. januar 2013 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund til
at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Helle Drue Laursen på
hjemmesiden www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke
som familie- og beskæftigelsesleder ved Jammerbugt kommune,
har gjort sig skyldig i magtmisbrug, embedsmisbrug, personlig
chikane, brud på retsplejeloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven,
retssikkerhedsloven, FN's børnekonvention, samt at hun
manipulerer og skaber dramaer og konflikter og fastholder familier
i dem og mangler evne til at indgå i et samarbejde med forældrene,
ikke indgår i dialoger med forældrene, men truer og sviner
og krænker i form af personchikane og brud på tavshedspligten.
1.3 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 15. februar 2013 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund
til at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Marianne Gjerding på
hjemmesiden www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke
som familieleder ved Jammerbugt kommune, har gjort sig skyldig
i magtmisbrug, embedsmisbrug, personchikane, brud på straffeloven,
social- og retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven,
retssikkerhedsloven, FN's børnekonvention, FN's og
EU's menneskerettighedskonvention, samt at hun manipulerer og
skaber dramaer og konflikter og fastholder familier i dem, og at
hun har manglende evne til at indgå et samarbejde med forældrene,
ikke indgår i dialog med forældrene, men truer og sviner og
krænker i form af personchikane og brud på tavshedspligten.

Side 3/5

1.4 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 22. februar 2013 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund
til at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Pia Hansen Tvergaard på
hjemmesiden www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke
som socialrådgiver ved Jammerbugt kommune, har gjort sig skyldig
i overtrædelse af tavshedspligten, retsplejeloven, socialloven
og serviceloven.
1.5 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 20. juli 2012 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund til
at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Pia Urban på hjemmesiden
www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke som socialrådgiver
ved Jammerbugt kommune, har gjort sig skyldig i overtrædelse
af tavshedspligten, retsplejeloven, socialloven og serviceloven.
1.6 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 20. juli 2012 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund til
at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Mogens Gade på hjemmesiden
www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke som
borgmester i Jammerbugt kommune, har gjort sig skyldig i pligtforsømmelse,
magtmisbrug, mv.
1.7 Sagsøgte idømmes straf efter straffelovens §§ 267 og 268 ved på
ukendt sted og tidspunkt den 20. juli 2012 og foreløbigt indtil
den 3. marts 2014, mod bedre vidende og uden rimelig grund til
at anse sigtelserne for sande, at have fremsat og udbredt injurierende
sigtelser og bagvaskelser mod Nina Christensen på hjemmesiden
www.detsorteregister.info om, at denne, i sit virke som
familieplejer, har gjort sig skyldig i overtrædelse af socialloven,
serviceloven, forvaltningsloven, samt inhabilitet, omsorgssvigt,
manglende samarbejde, psykisk chikane mv.
1.8 De opregnede æreskrænkende sigtelser og bagvaskelser kendes
ubeføjede og en bemærkning herom optages i domsslutningen, jf.
straffelovens § 273, stk. 1.
1.9 Sagsøgte skal fjerne de opregnede æreskrænkende sigtelser og
bagvaskelser fra hjemmesiderne www.detsorteregister.info.
1.10 Sagsøgte tilpligtes til hver sagsøger at betale en godtgørelse for

Side 4/5

tort på DKK 100.000, subsidiært et mindre beløb efter rettens
skøn, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling
sker.
1.11 Sagsøgte tilpligtes at betale et af retten fastsat beløb til dækning
af omkostningerne ved kundgørelse af rettens dom i Fjerritslev
Avis, Hanbobladet, Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel
og Nordjyske Stiftstidende, i medfør af straffelovens § 273,
stk. 2.
1.12 I forhold til punkt 1.1 - 1.7 nedlægges der subsidiært påstand
om, at sagsøgte alene idømmes straf efter straffelovens § 267.
Ole Eli Overby Klein Christiansen har under sagens behandling påstået sagen
afvist under henvisning til, at Retten i Kolding er inhabil til, at Det Sorte Register
er Tysk og er hostet i USA og til, at han som politiker ikke kan sagsøges
ved retten i Kolding
. Retten har ved kendelse af 11. juli 2014 taget stilling
til indsigelserne, og har afvist dem.
Ole Eli Overby Klein Christiansen blev indkaldt til hovedforhandling i sagen.
Indkaldelsen blev forkyndt for ham personligt den 28. november 2014. I indkaldelsen
er udeblivelsesvirkning tilkendegivet.
Ole Eli Overby Klein Christiansen har ved brev af 9. februar 2015 meddelt, at
han ikke ville komme til hovedforhandlingen, under henvisning til, at en
dansk domstol ikke kan behandle sagen.
Retten har ved brev af 11. februar 2015 meddelt parterne, at hovedforhandlingen
blev fastholdt.
Rettens begrundelse og afgørelse
Da sagsøgte er lovligt indkaldt, men er udeblevet under sagen, afsiges der
dom efter sagsøgerens påstand, der findes begrundet i sagsfremstillingen og
det i øvrigt fremkomne, med renter og sagsomkostninger som nedenfor anført,
jf. retsplejelovens § 362, stk. 1, jf. § 360, stk. 3.

Straffen efter straffelovens § 267 og § 268 findes passende at kunne fastsættes
til 20 dagbøder á 100 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.
Efter straffelovens § 273, stk. 1 kendes de i sagsøgernes påstande opregnede
fremsatte æresfornærmende sigtelser ubeføjede.
Ole Eli Overby Klein Christiansen tilpligtes at fjerne de i sagsøgernes påstande
opregnede sigtelser fra hjemmesiden www.detsorteregister.info, og han
skal betale 10.000 kr. til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, Hanbobladet,
Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og Nordjyske

Side 5/5

Stifstidende, jf. straffelovens § 273, stk. 2.
Sagsomkostningerne er fastsat således, at 17.100 kr. dækker retsafgiften, og
50.000 kr. dækker udgiften til advokatbistand til sagsøgerne inkl. moms.
Der er ved fastsættelse af udgiften til advokaten lagt vægt på sagens forberedelse,
forløb, udfald og på, at advokaten havde forberedt og mødte til hovedforhandlingen,
hvor Ole Eli Overby Klein Christiansen udeblev.
Thi kendes for ret:
Sagsøgte Ole Eli Overby Klein Christiansen skal betale 20 dagbøder á 100
kr. til statskassen.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.
Efter straffelovens § 273, stk. 1 kendes de i sagsøgernes påstande opregnede
fremsatte æresfornærmende sigtelser ubeføjede.
Ole Eli Overby Klein Christiansen tilpligtes at fjerne de i sagsøgernes påstande
opregnede sigtelser fra hjemmesiden www.detsorteregister.info.
Ole Eli Overby Klein Christiansen skal inden 14 dage betale sagsøgerne
10.000 kr. til offentliggørelse af dommen i Fjerritslev Avis, Hanbobladet,
Aabybro posten, Lokalavisen Sydvest Vendsyssel og Nordjyske Stifstidende.
Ole Eli Overby Klein Christiansen, skal inden 14 dage til hver af sagsøgerne,
Jammerbugt Kommune s.m.f. Mogens Gade, Jammerbugt Kommune s.m.f.
Nina Christensen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban, Jammerbugt
Kommune s.m.f. Tina Landbo, Jammerbugt Kommune s.m.f. Helle Drue
Laursen, Jammerbugt Kommune s.m.f. Marianne Gjerding og Jammerbugt
Kommune s.m.f. Pia Hansen Tvergaard, betale en tortgodtgørelse på
100.000 kr., i alt 700.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 25.
marts 2014, samt sagens omkostninger med i alt 67.100 kr.

Anne Mikkelsen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Retten i Kolding, den 25. februar 2015.
Karen Kring, kt.fm.

Link til Dommen her.
Video offentliggjort den 04/02/2015

Om stifter Ole E. C. fra Det Sorte Register som er flyttet oven på sag om systemets overgreb på Børn og familier !

Link: [youtube.com]
Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
mceJH
Indlæg: