Du KAN skrive på flere af disse debatfora uden at være logget ind. Men du få flere muligheder ved at oprette en gratis brugeprofil og logge ind.
Kontakt administrator, hvis du vil oprette dit eget debatforum: peter@wendelboe.dk


PRESSEMEDDELELSE + ÅBENT BREV + OPRÅB
22. april 2013 kl. 11:46PRESSEMEDDELELSE + ÅBENT BREV + OPRÅB

Om ransagningen i Helsingør 11. april 2013 fra ca. kl. 9.00 til ca. 14.00


• Ingen forudgående henvendelse til hverken hoveddør eller andre indgangsdøre.

• Indtrængen skete samtidig dels fra bagside (vindue til værelse brækket op med brækjern) og dels igennem køkken (vindue og vinduesramme smadret med værktøj for at trænge ind), som om politiet skulle overrumple et stort antal skarpt bevæbnede og livsfarlige terrorister……

• Ingen forevisning af dommerkendelse.

• Ingen af de deltagende i politiaktionen legitimerede sig på lovligvis - forespurgt ville de ikke oplyse navn eller politinummer eller hvor mange der var tilstede eller hvem der var leder af aktionen.

• Ingen redegørelse fra politiet vedrørende, at der også ved denne ransagning ”forsvandt” et beløb i kontanter fra kontoret som ved tidligere aktioner.

Beslaglæggelser :
Pc'er, telefoner, papirer, data, dokumenter, billeder, fotos, videobånd, kameraer, private lommebøger etc..

Biler : Hjemmets biler blev hejst op med donkraft. Det er endnu uafklaret, om formålet med dette var montering af sporingsudstyr, alm. hærværk mod fx bremser eller noget tredje. Advokaten og Lisbeth Eliasen blev forhindret adgang til garagen, da Advokaten ville se hvad der skete, blev de truet med anholdelse. - Lisbeth Eliasen var tilbageholdt i politiets varetægt og kunne IKKE bevæge sig frit, f.eks blev Lisbeth Eliasen kropsvisiteret før et toiletbesøg i eget hjem.

Billeddokumentation : På trods af at såvel pressen, som politiet og socialmedarbejdere filmede og tog billeder af familiens ting m.v., blev det med vold og beslaglæggelse forhindret ejendommens kvindelige beboer Lisbeth Eliasen at bevidne sine oplevelser af ransagningen på samme vis, hvilket hendes advokat oplevede og kan bevidne.

Hårdhændet håndtering af hjemmets ejendele : Alle effekter blev under ransagningen sammenblandet uden hensyntagen til evt. beskadigelse af disse, såsom porcelæn blandet med fodtøj, lamper, strygejern, juletræer, rengøringsmidler og kemikalier etc uden låg således at indholdet kunne løbe ned i, tøj etc. i enten skraldesække el. flyttekasser.

Have blev også gennemrodet og herefter efterlod politiet blot haven i et syndigt rod, bl.a, planter som så ud til at være gravet op af hunde og et opbevaringsrum fyldt med nye pænt stavlet hvide mursten til byggeri, var smidt på græsplænen, henkastet i en stor bunke nu med ødelagte hjørner og kan nu IKKE længere benytte til byggeri.
Man stå tilbage med følelsen af at der har været dybt kriminelle ubudne gæster på togt og som er flygtet over stok og sten efter de er blevet afsløret på fast gerning.


• Det blev overhørt under aktionen, at der skulle være mindst 5 indsatsgrupper tilstede og med hunde.

• Et øjenvidne talte på et tidspunkt samlet i en gruppe tyve betjente i uniform, som kunne ses indenfor et afgrænset område af hans nærmeste synsfelt.

• Estimeret deltog i aktionen ca. 75 politibetjente, medarbejdere fra socialforvaltning, flyttefolk m.v.

• Mindst en af de ovennævnte deltagende betjente er tidligere anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Aarhus for dokumenterede lovovertrædelser begået i tjenesten såsom : Uberettiget og ulovlig videregivelse af personfølsomme oplysninger, o.m.a.


Begrundelsen for ransagningen: Det påstås, at beboernes yngste søn, nu 4 årige M. gentagne gange efter, at han ved en lignende ransagning på adressen blev fjernet d. 9. august 2012, skulle have omtalt en baby og en lillesøster samt lillebror og med baggrund i denne vildfarelse forestiller myndighederne sig, at parret skulle have fået og skjult et ottende barn, da fagpersoner har vurderet at M. har haft omgang med andre mindre børn. Forældrene har fra sagen start d. 9. august 2012 fortalt, at M. har haft omgang med andre børn og voksende både i ind og udland.


Den 1. februar 2013 sendte Ankestyrelsen Direktør Henrik Horster ligeledes Helsingør Kommune ude for at tvangsfjerne et fiktivt ottende barn, - også den gang uden resultat.

Dagbogsnotaterne fra M. anbringelsessted som er udleveret via forvaltningsloven regler om aktindsigt, de er ganske vist meget mangelfulde og ikke ført efter lovmæssig korrekte forskrifter, men ifølge de notater der forefindes og er udleveret i kopi, kan det konstateres at M. IKKE har talt om nogen baby som er hans søster eller bror.


Så sent som d. 5. april 2013 havde sagen om dette fiktive ottende barn været til behandling i Ankestyrelsen, hvor Lisbeth Eliasens advokat, mødt i samme sag vedr. "et IKKE eksisterende barn" i Ankestyrelsen, og fortalt, hvordan tingene hang sammen og hvilken traumatisk oplevelse det havde været for hende og faderen, at opleve den meget voldsomme løgn historie og voldsomme ransagning som tidligere havde fundet sted; sidst på aftenen d. 1. februar 2013. Sagen var anket af den selvsamme dybt Inhabile Direktør Henrik Horster fra Ankestyrelsen som ellers lige har modtaget en KLAR afvisning fra Helsingør Kommune, i afgørelse fra et samlet B og U udvalg vedr. Politiaktionen d. 1. februar 2013, som enstemmigt besluttet at de ikke ville gøre mere i sagen vedr. et IKKE eksisterende barn.


Sagsbehandleren i Helsingør Socialforvaltning sender herefter d. 12. februar 2013 en efterlysning til politiet vedrørende dette fiktive barn, som er beskrevet af ukendt køn, ukendt alder og ukendt for myndighederne.
Dette til trods for at sagen er afvist i et kommunal B og U udvalg vedr. et "IKKE EKSISTERENDE BARN"


Herefter har Ankestyrelsen Henrik Horster anket B og U afgørelsen til sin egen Ankestyrelse, ja den selv samme Direktør på børneområdet i Ankestyrelsen, Henrik Horster, der har indstillet det fiktive barn til tvangsfjernelse d. 1. februar 2013 ; han deltager selv i møderne om denne og sin egen indstilling i Ankestyrelsen og KUN han kan indbringe sin egen afgørelse for/til sig selv i Ankestyrelsen…….


Den 11 april 2013: Ankestyrelsens afgørelse fastholdt Henrik Horster indstilling d. 5. april 2013 af Ankechefens beslutning om tvangsfjernelse af det ”8.” barn , derfor kom Helsingør Kommune og skulle afleverer en afgørelse fra Ankestyrelsen om tvangsfjernelse af et "IKKE EKSISTERENDE BARN" som skulle tvangsfjernes i et år fra d.d.

Inhabil :
Adskillige gange gennem tiden har Ankestyrelsen valgt at ”se gennem fingre med” Helsingør Kommunes alvorlige brud på love og regler, når familiens børnesager har været til behandling. Et eksempel er, at et Kommunalbestyrelsesmedlem fra Helsingør Byråd, Erling Hansen har deltaget som lægdommer i to tilfælde alene i efteråret 2012 uden at Erling Hansen hverken ville præsentere sig eller erklære sig inhabil. - Dette er en overtrædelse af § 54 i Lov om Retssikkerhed og Administration på Det Sociale Område, som eksisterer både af hensyn til borgeren og myndighederne.
Ovennævnte eksempel på inhabilitet tangerer i lighed med mange andre elementer i sagen til at være ren politisk forfølgelse henset til forældreparrets politiske engagement siden år 2005.

Den omhandlede ransagning er den 4. af slagsen imod den samme adresse på kun otte måneder til trods for, at man stadig ikke har fundet dette fiktive ottende barn, som jo altså kun findes i fantasien hos en gruppe massepsykotiske myndighedspersoner o.a.
Det må betragtes som kommunalt og massivt misbrug af adgang til politiets assistance i henhold til Servicelovens § 64 stk. 2 og 4 samt Politilovens § 2 nr. 6

De to tilbageholdt på ejendommen var under anholdelsen spærret inden på ejendommens badeværelse sammen, hvor de blev beordret ud under ransagningen af stuen.

Såfremt der nu havde befundet sig et barn på adressen; hvor meget kan det så kaldes ”Barnets Tarv” at smadre sig ind i et hjem ved at knuse et køkkenvindue ? Et eventuelt barn kunne have fået glassplinter i øjnene og lignende katastrofale skader for ikke at forglemme det traumatiske i - på nærmeste hold - at opleve en rude blive udsat for den slags hærværk.

Det samme kan siges om faconen med det opbrudt vindue på bagsiden af huset til et værelse. Tænk om et barn havde været på dette værelse hvor vinduesrammen blev brutalt banket i stykker og flere kampklædte politibetjente kravlet ind i fuld maskeret kampuniform og lignede uhyggelige rumvæsner fra en djævelsk planet.

Det var og er også stik imod de vejledende retningslinjer på området – både fra Socialministeriet og i jf. fagbøger om tvangsfjernelser – at politiet møder så massivt op og er iklædt kampuniformer.


I den anden ende af landet den 11. april 2013 kl.ca. 9.00 trængte en politistyrke og socialarbejder ulovligt ind i et hus hos Lisbeth Eliasens gamle forældre, hvor politiet forulempede dem, mens hendes far stadig var iført nattøj og moderen befandt sig på badeværelset uden endnu at være påklædt, politiet og socialarbejderne fortog ransagning uden forevisning af dommerkendelse af deres hjem for et ottende barn.
Hvordan kan nogen i Danmark opfører sig så tåbeligt åndsvagt, hvis der have været et ottende barn hos Lisbeth Eliasens forældre ! - Hvorfor i al verden skulle barnets så tvangsfjernes fra Lisbeth Eliasens forældre, som aldrig har været i de sociale myndigheders søgelys, de har været selvstændige erhvervsdrivende største delen af deres aktive erhvervskarriere og har opfostret tre børn med største dygtighed som alle er godt af vej både i ind og udland. Endvidere passer de ofte deres børnebørn i hjemmet, da deres yngste søn og svigerdatter begge hver især er selvstændige erhvervsdrivende, tænk om børnebørn havde været der denne dag, hvad kunne der ikke være sket dem, grundet dumme myndigheder ?


Til slut skal her lyde EN TAK til advokat Trygve Nielsen, som kom forbi den igangværende politiaktion i torsdags d. 11. februar 2013.
Helsingør Kommune og politiet havde efter al sandsynlighed forsat som de rene vanvittige galninge resten af dagen med deres beskidte psykopatiske chikane, hvis ikke advokaten var dukket op og således kunne bevidne, hvad der rent faktisk foregik af ulovlige politiovergreb rundt omkring på ejendommen. Hans tilstedeværelse satte GODT NOK en dæmper på politiets uforskammede og utilladelig kriminelle opførsel.


Politiet og Helsingør kommune forlod ejendommen: med åben stående porte og døre og selv husets skorstenskakt stod helt åben i fyringssæsonen med et kørende oliefyr således, at beboerne kunne være blevet slået ihjel af kulilteforgiftet grundet politiets DUMHED eller overlagte planlagte mordforsøg.

Er det sådan et politikorps befolkningen ønsker i Danmark ? - der gang på gang skal chikanere ordentlige borgere ?


NOGEN i Danmark ! - som kan være behjælpelig med at gøre noget ALVORLIGT imod denne seneste udvikling i vores sag ?

Skrevet af en ven af familien på vegne af : Lisbeth Eliasen, der har fået frataget alle sine PCèr og alle sine telefoner, inkl. Kronborglistens hovedtelefonnummer af Helsingør Politi igen som de har gjort i August 2012.

Helsingør Politi udøver egenhændigt Politisk forfølgelse. læs mere på websiderne :


[www.LisbethEliasen.dk]

[www.Kronborglisten.dk]
Gæst
HOLGER DANSKE VÅGNER
25. april 2013 kl. 01:15

Forfatter:

Din email:


Emne:


Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
HcjGU
Indlæg: